Etusivu / Löydä apua / Satu Deraz

Satu Deraz

Psykoterapeutti, Sosionomi, Perheterapia
Turku, keskusta
Suomi Englanti
Asiakasryhmät
Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
EN VALITETTAVASTI VOI OTTAA TÄLLÄ HETKELLÄ UUSIA ASIAKKAITA! Olen Valviran ja KELAn hyväksymä erityistason perhepsykoterapeutti, (kriisi- ja traumapainot.). Käytän työssäni myös DDP-vuorovaikutteista kehityspsykoterapian menetelmää.
Psykoterapiasuuntaus
  • Perheterapia
  • Kriisi- ja trauma
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tarkastelu, vanhemmuuden tukeminen sekä kiintymyskeskeinen työote ovat lähellä sydäntäni.
Itselleni tärkeää on kunnioittava ja aito läsnäolo sekä avoin ja keskusteleva tapa olla vuorovaikutuksessa ja luoda näin luottamuksellista suhdetta asiakkaisiini. Myötätuntoinen ja empaattinen lähestymistapa vahvistavat asiakkaan omaa hyväksytyksi tulemisen kokemusta ja tämän huomioiminen on minulle myös tärkeää. Koen voivani tarjota turvallisen ja tasavertaisen suhteen asiakkaan ja terapeutin välillä, jossa on mahdollisuus tarkastella vaikeita tai hankaliakin asioita ja tunteita.

Mitä istunnoillani tehdään

Perheterapiassa voidaan käyttää perheterapeuttisia menetelmiä, kuten sukupuu- ja aikajanatyöskentelyä. Tärkeintä on kuitenkin se, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi omana ainutlaatuisena itsenään. Asiakkaan omien kasvutarinoiden kuuleminen ja tarkastelu sekä omien kiintymys- ja vuorovaikutusmallien tunnistaminen yhdessä eri perheenjäsenten tai parien kesken saattavat auttaa heitä jäsentämään ja oivaltamaan omien toimintamalliensa syitä. Hyväksyvä ja korjaava vuorovaikutussuhde sekä yhteiset oivallukset ovat avainsanoja toimivamman arjen puolesta.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Paniikkikohtauksiin Menneisyyteni käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Tutustumiskäynnin hinta

60,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

85€/tunti