Etusivu / Löydä apua / Sanna Turola

Sanna Turola

Psykologin keskusteluhoito Psykologi, Ratkaisukeskeinen
Espoo, Niittykumpu
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä ammattilainen tarjoaa psykologin keskusteluhoitoa. Lue lisää.
Tervetuloa keskustelu,- tuki- ja kriisikäynneille, lyhytterapiaan tai psyykkiseen valmennukseen Espoossa tai videoyhteydellä. Työskentely kanssani tapahtuu tavoitteistasi käsin aktiivisella, läsnäolevalla ja myötätuntoisella työotteella. (Huom! En tee kela-terapiaa tai Hus-osotopalvelulyhytterapiaa)
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Kognitiivinen
Lisäkoulutukset

Mindfulness Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)

Millainen psykologi olen

Työskentelyotteeni on aktiivinen ja keskusteleva ja olen erityisen kiinnostunut mielen taidoista osana muutoksia, haasteita ja kokemuksia. Merkittävin työskentelyyni vaikuttava tekijä on ratkaisu- ja voimavarakeskeisen terapian viitekehykseni, mikä tarkoittaa sitä, että työskentelen asiakkaan kanssa yhteistyökumppanina keskittyen erityisesti voimavarojen vahvistamiseen, selviytymisen keinojen ja toivon löytämiseen ja ylläpitämiseen sekä ongelmasta eteenpäin pääsemiseen. Lisäksi hyödynnän mm. itsemyötätunnon, hyväksymis- ja omistautumisterapian (hot/ act), mindfulnesin, IPT ja kognitiivisen suuntauksen työkaluja. Tavoitteeni psykologina on, että asiakas tulee kohdatuksi myötätuntoisesti ja läsnäolevasti ja löytää uusia kokemuksia ja näkökulmia tilanteessaan ja saa ne vietyä osaksi arkeaan. Työskentelyssä keskityn asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteet tapaamisille luodaan yhdessä. Toisinaan tarvitaan useampi käynti, mutta uskon, että jo muutamalla käynnillä voidaan saada paljon edistystä.

Mitä istunnoillani tehdään

Tärkein työmenetelmäni on keskustelu, joka pohjautuu erityisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeisiin kysymyksiin ja tehtäviin. Käytän myös mielikuva, -hengitys- ja tietoisen läsnäolon, itsemyötätunnon harjoituksia ja metaforia osana tapaamisia, jos se asiakkaalle sopii. Fläppitaulu on tärkeä osa asioiden jäsentelyä ja tarvittaessa työskentelyä voidaan vahvistaa välitehtävillä ja kirjallisuussuosituksilla. Pidän kokemuksellisuutta ja kehollisuutta tärkeänä ja usein istunnoilla tarkastellaan myös esimerkiksi kehon tuntemuksia ja tilanteessa herääviä tunteita. Tapaamisilla voidaan tutkia aiempia kokemuksia ja niistä selviytymistä sekä toivottua tulevaisuutta esimerkiksi asiakkaan arvoihin peilaten.

Tarjoan apua
Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Ammatillinen osaamiseni tärkein pohja tulee psykologin koulutuksesta ja työkokemuksesta kuntoutusalan, työterveyden ja terveyskeskuksen työtehtävistä. Psykologin ammattitaitoa olen kehittänyt jatkokouluttautumalla ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmentajan ja terapeutin viitekehykseen kolmen vuoden jatkotutkinnolla. Olen käynyt myös mindfulness-ohjaajan koulutuksen ja käyttänyt menetelmiä jo useamman vuoden työssäni. Koulutukseen sisältyi itsemyötätunnon taitojen ohjaamisen osuus. Kuntoutuspsykologin työssä kouluttauduin ja käytin paljon hyväksymis- ja omistautumisterapian (hot) menetelmiä. Olen työskennellyt myös mm. vanhemmuuteen ja erilaisiin kipuihin liittyvien asioiden parissa. Tällä hetkellä olen IPT- koulutuksessa.

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten kanssa. Yleensä asiakkaani tulevat vastaanotolle erilaisissa elämän kriiseissä, muutostilanteissa sekä itsetuntemuksen tai mielen taitojen vahvistamisen ja harjoittamisen tilanteissa. Voit tulla vastaanotolle mm. ero, - suru, - ja menetystilanteissa, pelkoihin, ahdistukseen, masennukseen, stressiin, suorittamiseen, nukkumiseen ja uupumukseen liittyen, keskustelemaan työhön ja uraan liittyvistä asioista, ihmissuhteisiin liittyvistä asioista, itsetuntemukseen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, vanhemmuuteen liittyvistä asioista ja tai kun haluat vahvistaa psyykkistä suorituskykyäsi esim. urheilu- ja tai esiintymistilanteeseen liittyen. Työskentelen myös lapsensa menettäneiden ja uusperheen aikuisten kanssa. Minulle tärkeä kohderyhmä edellä mainittujen lisäksi ovat vauvaa odottavat, jotka haluavat valmistautua synnytykseen ja vanhemmuuteen tai saada tukea vauvavuoden aikana.

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta