Etusivu / Löydä apua / Raili Tiihonen

Raili Tiihonen

Psykoterapeutti, Filosofian maisteri, Pariterapia
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Tarjoan yksilö-, ja pariterapiaa tällä hetkellä vain itse maksaville asiakkaille. Säännöllisiin tapaamisiin ei toistaiseksi ole mahdollisuutta, sillä vapaita aikoja on rajoitetusti. Kevään aikana tilanne helpottunee.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kiintymyssuhteen tukeminen Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Olen asiakkaan tilanteeseen monipuolisesti paneutuva terapeutti. Empatia, läsnäolo ja yhdessä tutkiminen kuvaavat työskentelyäni. Asiakkaan kuuleminen ja luottamuksen ja turvallisuuden syntyminen terapiasuhteessa ovat ensisijaisen tärkeitä. Rohkaisen asiakasta vaikeidenkin asioiden kohtaamiseen hänen voimavarojensa puitteissa ja autan häntä löytämään voimaannuttavia näkökulmia tilanteeseensa.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiaistunnolla keskustellaan ja työskennellään tunteiden ja kehotuntemusten äärellä. Ensimmäisten istuntojen aikana tutustutaan ja kartoitetaan asiakkaan tilannetta. Kartoitukseen sisältyy tilanteesta riippuen sukupuun piirtäminen, mahdollinen parisuhde-ja kiintymyssuhdehistorian läpikäyminen tai muu elämänkaaren liittyvä työskentely. Käytän enenevässä määrin Senso-motorisen psykoterapian menetelmiä ja pariskuntien kanssa Tunnekeskeistä terapiamenetelmää. Työskentelyn alkuvaiheessa hahmotetaan pariskunnan välisen yhteyden katkoksiin liittyvää kielteistä kehää ja sen jälkeen siirrytään yhteyden rakentamiseen ja syventämiseen.
aiheeseen.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Fobiaan/kammoon Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Adoptio & sijoitus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen koulutukseltani perhepsykoterapeutti, Tunnekeskeinen pariterapeutti ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Parien kanssa työskentelen pääasiassa Tunnekeskeisellä menetelmällä. Minulla on erityisosaamista myös monikulttuuristen perheiden, lapsettomuuden ja uskonnollisten kysymysten alalta.
FM:n tutkintoa suorittaessani paneuduin islamilaisista maista tulevien maahanmuuttajien integroitumiseen länsimaisessa yhteiskunnassa. Minulla on yli kymmenen vuoden työkokemus monikulttuurisesta työstä maahanmuuttajien parissa Suomessa ja Ranskassa.
Lapsettomuutta tutkin perhepsykoterapiakoulutuksen lopputyön yhteydessä.
Uskonnolliset kysymykset ovat tulleet läheisiksi diakonia- ja sosiaalityön koulutuksen, pitkän diakonia- ja sosiaalityöuran ja terapeuttisen sielunhoidon koulutusten kautta.

Asiakaskuntani

Otan vastaan kaiken ikäisiä asiakkaita.

Lisätiedot

Terapia-asiakkaiden lisäksi otan vastaan myös työnohjausasiakkaita.

Tutustumiskäynnin hinta

100,00

Vakiokäynnin hinta

150,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Pariterapia 150 € /90 min (KELA korvaus 97,87 €)
Perheterapia 150 € /90 min (KELA korvaus 97,87 €)
Yksilöterapia 75 € / 45 min
Työttömät ja eläkeläiset:
Yksilöt 65,00 €
Pariskunnat 130,00 €
Tarkemmat tiedot hinnoista www.perennite.fi