Etusivu / Löydä apua / Raili Tiihonen

Raili Tiihonen

Psykoterapeutti, Filosofian maisteri, Perheterapia
Kuopio, keskusta
Suomi Englanti Ranska
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja Viikonloppuaikoja
Työskentelen perheiden, pariskuntien ja yksilöiden kanssa. Tarjoan apua erilaisissa tilanteissa: perhe-, parisuhde- ja erokriiseissä, monikulttuurisen perheen kotoutumisessa, lapsettomuuden, oman kasvun kivuissa, jne. Olen myös työnohjaaja ja kouluttaudun parhaillaan paripsykoterapeutiksi.
Psykoterapiasuuntaus
  • Perheterapia
  • Pariterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kiintymyssuhteen tukeminen

Millainen terapeutti olen

Olen asiakkaan tilanteeseen monipuolisesti paneutuva terapeutti. Myötätunto ja yhdessä tutkiminen kuvaavat työskentelyäni. Asiakkaan kuuleminen ja luottamuksen ja turvallisuuden syntyminen terapiasuhteessa ovat ensisijaisen tärkeitä. Rohkaisen asiakasta vaikeidenkin asioiden kohtaamiseen hänen voimavarojensa puitteissa ja autan häntä löytämään voimaannuttavia näkökulmia tilanteeseensa.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiaistunnolla keskustellaan. Ensimmäisten istuntojen aikana tutustutaan ja kartoitetaan asiakkaan tilannetta. Kartoitukseen sisältyy tilanteesta riippuen sukupuun piirtäminen, mahdollinen parisuhde-ja kiintymyssuhdehistorian läpikäyminen. Pariskuntien kanssa käytän pääsääntöisesti tunnekeskeistä terapiamenetelmää, jonka alkuvaiheessa kartoitetaan pariskunnan välisen yhteyden katkoksiin liittyvää kielteistä kehää. Käytän istunnoilla tilanteesta riippuen apuvälineitä: fläppitaulupiirroksia, kiviä, kortteja ym.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Fobiaan/kammoon Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Adoptio & sijoitus Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen koulutukseltani perhepsykoterapeutti, valmistumassa paripsykoterapeutiksi ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Parien kanssa työskentelen pääasiassa tunnekeskeisellä menetelmällä. Minulla on erityisosaamista myös monikulttuuristen perheiden, lapsettomuuden ja uskonnollisten kysymysten alalta. FM:n tutkintoa suorittaessani paneuduin islamilaisista maista tulevien maahanmuuttajien integroitumiseen länsimaisessa yhteiskunnassa. Muutto itselle vieraaseen kulttuuriin ja puolisoiden väliset kulttuurierot voivat olla yksi pulmien aiheuttaja. Lapsettomuutta tutkin perhepsykoterapiakoulutuksen lopputyön yhteydessä. Uskonnolliset kysymykset ovat tulleet läheisiksi diakonia- ja sosiaalityön koulutuksen, pitkän diakoniatyöuran ja terapeuttisen sielunhoidon koulutusten kautta.

Lisätiedot

Terapia-asiakkaiden lisäksi otan vastaan myös työnohjausasiakkaita.

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

70,00

Lisätiedot hinnoittelusta

yksilötyöskentely 70 € / 45 min.
pariterapia 130 € /90 min. (opiskelijahinta)
perheterapia 150 € /90 min (mahdollisuus KELA korvaukseen)
työttömät ja eläkeläiset: yksilöt 60,00 €, pariskunnat 120,00 €
Tarkemmat tiedot hinnoista www.perennite.fi