Etusivu / Löydä apua / Raija Ojala

Raija Ojala

Psykoterapeutti, Psykologi, Ratkaisukeskeinen
Joensuu, Ydinkeskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Lapset alle 13v Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja
Olen psykologi ja psykoterapeutti ja painotan terapiassa hyvää, luottamuksellista ja turvallista yhteistyösuhdetta. Arvostavassa ja myönteisessä vuorovaikutuksessa on turvallista tutkia elämäntilannettaan ja löytää niihin uusia näkökulmia ja toimintatapoja.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kiintymyssuhteen tukeminen EMDR

Millainen terapeutti olen

Olen rauhallinen ja kuunteleva, mutta myös aktiivinen keskustelija. Pyrin lisäämään asiakkaan ymmärrystä itseensä tai omaan tilanteeseensa. Tarkastelen asiakkaan ajatusmaailmaa, tunteita ja toimintaa ja pyrin etsimään uusia näkökulmia ja ratkaisun avaimia myös konkreettisen toiminnan kautta. Asetamme asiakkaan kanssa yhdessä tavoitteita ja etsimme väyliä niiden toteuttamiseen. Toisinaan nämä väylät ovat konkreettisia toimintasuunnitelmia, toisinaan virheellisten ajattelu- tai vuorovaikutusmallien tunnistamista ja muuttamista. Pyrin aina sovittamaan orientaationi asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Mitä istunnoillani tehdään

Istunnoillani pääasiassa keskustellaan. Mikäli asiakas toivoo, voimme tehdä myös erilaisia harjoituksia (mielikuvaharjoitukset, rentoutus- ja mindfulness, rooliharjoitukset jne). KÄytän monenlaisia keinoja, joilla asiakkaan tilannetta voi tehdä ymmärrettäväksi ja toisaalta myös kestää siihen mahdollisesti liittyviä voimakkaita tunteita. Asiakas itse vaikuttaa siihen, millaisia asioita hän haluaa nostaa tarkasteluun ja tehtäväni on kuljettaa prosessia eteenpäin niin, että asiakkaan näkökulma ja kokemus tilanteestaan voisi muuttua hänen hyvinvointiaan paremmin tukevaksi.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja minulla on koulutusta ratkaisu-/voimavarakeskeisestä terapiasta sekä traumojen tai hankalien kokemusten hoitoon liittyvästä nopeutetusta informaationkäsittelyn menetelmästä (EMDR) osana terapiaa. Lisäksi olen käynyt koulutuksia ja perehtynyt muutoin paljon varhaisten kiintymyssuhdevaurioiden hoitoon menetelmällä, jolla tuetaan kiintymyssuhteiden muodostumista ja autetaan lasta selviämään traumaattisista kokemuksistaan (vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia). Tämä näkökulma on on mielestäni rikastuttanut myös yksilöterapiatyöskentelyä, koska toisinaan on tärkeää myös tutkia sitä, kuinka menneisyys elää nykyisyydessä.

Asiakaskuntani

Asiakaskuntaani ovat niin lapset ja perheet (kiintymyssuhdenäkökulma) kuin nuoret ja aikuiset. Työskentelen mielelläni myös pariskuntien kanssa. Lisäksi olen tehnyt ulkomaisiin adoptioihin sekä lapsettomuushoitoihin vaadittavia psykologisia selvityksiä.

Lisätiedot

HUOM! Uusia Kelan kustantamia, säännöllisiä terapioita ei ole mahdollista aloittaa keväällä -19.

Tutustumiskäynnin hinta

0,00

Vakiokäynnin hinta

86,00

Lisätiedot hinnoittelusta