Etusivu / Löydä apua / Raija Hänninen

Raija Hänninen

Psykoterapeutti, Sosiaalityöntekijä, Voimavarakeskeinen perheterapia
Hyvinkää, Ahdenkallio
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Lapset alle 13v Parit Perheet Ryhmät
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Psykoterapeuttina luotan vuorovaikutukseen. Psykoterapia on vuorovaikutuksen tutkimista. Psykoterapiassa tutkitaan suhdetta itseen ja suhteita toisiin. Psykoterapiassa ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin hän on, vailla hylkäämisen pelkoa. En tarjoa Kelan tukemaa yksilöpsykoterapiaa.
Psykoterapiasuuntaus
  • Voimavarakeskeinen perheterapia
  • Kriisi- ja trauma
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Neuropsykiatrinen valmentaja Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Psykoterapeuttina ja perheterapeuttina luon turvallisen tilan tutkia omaa elämää, tunteita ja tarpeita sekä suhteita toisiin ihmisiin. Tärkeintä on pysähtyminen ja yhdessä tutkiminen.
Sosiaalityöntekijänä hankittu pitkä kokemus lastensuojelussa, päihdehuollossa, vankeinhoidossa ja mielenterveystyössä on tuonut perspektiiviä ja näkökulmia ihmisen kohtaamiseen ja kuulluksitulemisen ja hyväksytyksitulemisen tarpeeseen.
työnohjaajana, kuntoutusryhmien ohjaajana ja psykodraamaterapiaryhmien ohjaajana olen saanut tutustua ryhmädynamiikan ilmiöihin ja ryhmän viisauten.
Käytössäni on viihtyisä terapiatila, kotoisa ja toimiva hevostalliympäristö ja maalaismaisemassa luonnon parantava voima.
Terapiatilassani on asiakkaiden käytössä Neurosonic-divaani, jonka matalataajuusvärähtelyn hyödyllisyydestä on viitettä unettomuuden hoidossa, stressin vähenemisessä ja kivun lievityksessä.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapia aloitetaan tutustumiskäynnillä.
Aluksi mietitään yhdessä tavoitteita terapialle, sovitaan käyntiajoista, peruutuksista ja käytännön asioista.
Käyttämäni menetelmät valitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Terapiassa voidaan tehdä sukupuuta, tutkia vuorovaikutussuhteita erilaisin toiminnallisin menetelmin symboleilla, piirtämällä, ohjatuilla roolinvaihdoilla tai tarinoilla.
Tunteita voidaan tutkia yhdessä hevosten kanssa tai kahden kesken keskustelemalla.
Joskus rentoutusharjoitukset tai aistien ja hengityksen harjoitukset voivat olla osana psykoterapiaa.
Asiakas voi valita myös pelkästään puheen avulla työskentelyn.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Itsetuhoisiin ajatuksiin Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Paniikkikohtauksiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön
Erityiskohderyhmät
Neuropsykiatriset potilaat Lastensuojelun asiakkaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja minulla on täydennyskoulutuksia neuropsykiatriasta, uusperhedynamiikasta, vakauttavasta traumatyöskentelystä ja sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta.
Olen neuropsykiatrinen valmentaja ja uusperheneuvoja.
Olen suorittanut myös psykodraamaohjaajan ja työnohjaajan tutkinnot.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijänä ja johtavana sosiaalityöntekijänä olen toiminut Helsingin sosiaalivirastossa hieman elle 20 vuotta.
Perheneuvolassa toimin perheterapeuttina neljä vuotta.
Kelan kuntoutuskurssien ohjaajana psykodraaman menetelmin toimin neljä vuotta. Kurssit oli suunnattu työuupuneille ja masentuneille työikäisille henkilöille.
Mielenterveyden Keskusliiton kuntoutuskursseja ohjasin usean vuoden ajan. Kurssit olivat perhekursseja ja työelämässä olevien masennuspotilaiden kuntoutuskursseja.
Psykodraamaterapiaryhmiä ohjasin Ihmissuhdetyö Ry:n kautta viisi vuotta.

Asiakaskuntani

Työskentelen lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa. (Kelan kuntoutustuki on mahdollista hakea perheterapiaan).
Lasten ja nuorten kanssa olen erikoistunut hevosavusteiseen psykoterapiaan. Aikuisten itsemaksavien asiakkaiden kanssa hevoset voivat olla mukana työskentelyssä.
Perheterapiassa hevoset ja muut eläimet ja ympäröivä luonto ovat mukana terapiatyöskentelyssä, kun se on tarpeenmukaista. Perheterapiassa myös ylisukupolviset traumat ovat usein osa työskentelyä, kun tutkimme saatua ja annettua vanhemmuutta.

Lisätiedot

Olen myös työnohjaaja, psykodraamaohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminnanohjaaja ja uusperheneuvoja.

Tutustumiskäynnin hinta

80,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta