Etusivu / Löydä apua / Nina Alfthan

Nina Alfthan

Psykoterapeutti, Kasvatustieteen maisteri, Ratkaisukeskeinen
Helsinki, Tapanila
Suomi Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Olen työskennellyt psykoterapeuttina vuodesta 2011 ja sitä ennen tehnyt mielenterveyteen ja kuntoutukseen liittyvää työtä vuodesta 2002. Minulla on useita psykoterapiaan liittyviä koulutuksia, kokemusta monenlaisista vaikeistakin ongelmista ja teen psykoterapiaa päätoimisesti ammatinharjoittajana.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Kriisi- ja trauma
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

EMDR Kehopsykoterapeuttinen koulutus Kriisit ja traumat Mindfulness Neuropsykiatrinen valmentaja

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen aktiivinen, myötätuntoinen, asioihin rohkeasti suoraan menevä ja erilaisuutta kunnioittava. Kiinnitän paljon huomiota selviytymiskeinoihin ja taitoihin. Vahvuuteni on monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Kannustan asiakkaitani aktiiviseen työskentelyyn ja lähestyn asioita usein toiminnan ja konkretian kautta. Minulla on valmiuksia kohdata myös hyvin vaikeita kokemuksia ja asioita.

Mitä istunnoillani tehdään

Käytän terapiatyössä toiminnallisia menetelmiä kuten psykofyysisiä harjoituksia, kuvia, musiikkia, kirjoittamista ja teen myös eläinavusteista terapiaa ja valmennusta. Pääasiassa kuitenkin keskustelemme. Pyrin tutkimaan vuorovaikutusta ja terapiasuhdetta tässä ja nyt, mentalisaatiotyöskentelyn avulla. Terapiaympäristö on kodinomainen eli vanha talo ja siellä on
myös koiria.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kipuun liittyvät vaikeudet Lastensuojelun asiakkaat Neuropsykiatriset potilaat Persoonallisuushäiriöt Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Integroin useita eri psykoterapiamenetelmiä. Pääsuuntaukseni on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ja minulla on myös kognitiivisten menetelmien lisäkoulutus. Olen työskennellyt pitkään myös neuropsykiatristen asiakkaiden parissa, toimin neuropsykiatristen valmentajien kouluttajana. Olen tehnyt työtä perheissä joissa vanhemmalla on vakava psyykkinen sairaus ja käynyt siihen liittyviä menetelmäkoulutuksia. Myöhemmin olen perehtynyt traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden hoitoon kahden vuoden lisäkoulutuksella ja olen pätevöitynyt myös EMDR silmänliiketerapeutiksi, mikä on tutkimuksissa todettu erittäin tehokkaaksi traumaperäisten häiriöiden hoidossa. Eläinavusteiset menetelmät ovat tulleet EASEL tunnetaitovalmentajakoulutuksen kautta. Olen myös opiskellut psykofyysistä psykoterapiaa 2,5 vuotta. Jonkin verran olen opiskellut myös mentalisaatioterapiaa ja unityöskentelyä. Viime vuosina olen perehtynyt erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen ja pätevöitynyt kehopsykoterapiaan.

Asiakaskuntani

Minua kiinnostavat monenlaiset elämäntilanteet ja vaikeudet, mutta eniten on kokemusta traumojen hoidosta, neuropsykiatrisista vaikeuksista sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Summary in English | Sammanfattning på svenska

My orientation as psychotherapist is quite integrative: Solution focused, cognitive, traumatherapy, EMDR and psychofysical psychotherapy. I work with many issues but I'm specialiced in neuropsychiatry, trauma and PTSD, and issues with sexual and gender identity.