Etusivu / Löydä apua / Minna Toivakka

Minna Toivakka

Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja, Pariterapia
Tampere, Kaleva
Suomi
Asiakasryhmät
Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja
Olen pari-ja perheterapian psykoterapeutti, musiikkiterapeutti ja sairaanhoitaja. Kela-pätevyys pari- ja perheterapian kuntoutuspsykoterapiaan, musiikkiterapiassa kuntoutuspsykoterapia (16-25-vuotiaat) ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus. Olen tehnyt terapiatyötä 17vuotta Kelan yhteistyökumppanina.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (lapset) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)

Lisäkoulutukset

Musiikkiterapia

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen myötätuntoinen, rauhallinen, tilaa antava ja kuunteleva. Esitän aktiivisesti kysymyksiä ja yhdessä asiakkaan kanssa lähden etsimään uusia näkökulmia. Pyrin puolueettomuuten ja koen dialogisuuden luontevana tapana olla vuorovaikutuksessa terapeuttina. Työkentelyotteeni on integratiivinen eli käytettävät menetelmät nousevat asiakkaiden tarpeista ja tilanteista. Voimavarakeskeinen työskentely on minulle luontevaa ja siinä terapeutin ensisijainen rooli on auttaa asiakasta löytämään hukassa olevia selviytymiskeinojaan. Hukassa olevien keinojen löytymiseen asiakas tarvitsee riittävästi aikaa, rauhaa ja turvallisen ja luottamuksellisen terapiasuhteen. Asiakkaan elämänhistorian tutkiminen ja sen heijastuminen tässä hetkessä antavat mahdollisuuksia ymmärtää itseään paremmin. Turvallisen ja asiakasta arvostavan terapiasuhteen luominen on aina lähtökohtana, kun aloitan uuden asiakkaan kanssa. Olen saanut asiakkailtani palautetta siitä, että olen helposti lähestyttävä.

Mitä istunnoillani tehdään

Aloitan terapian tutustumisella puolin ja toisin. On hyvä myös käydä heti alussa läpi mitä toiveita ja tavoitteita asiakkaalla on terapialle. Menetelminä voidaan käyttää mm. keskustelua, musiikin kuuntelua, soittamista tai laulamista. Terapeuttina voin ehdotella eri menetelmiä, mutta asiakas päättää aina mitä ja miten käymme läpi terapiakerran aiheita. Pari- ja perheterapiaa teen työparityöskentelynä psykologi ja perhepsykoterapeutti Minna Purolan kanssa. Parit ja perheet ovat kokeneet kahden terapeutin kanssa työskentelyn tasapuolisuutta ja turvallisuuden tunnetta lisäävänä tekijänä. Tällöin asiakkaalla on mahdollisuus saada kahden psykoterapeutin näkemyksiä oman elämänsä kysymyksiin ja ongelmiin.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Koulutukseni:
Lastensairaanhoitaja 1993
Musiikkiterapeutti AMK 2000
Psykoterapeutti, pari- ja perheterapia 2017

Olen työskennellyt musiikkiterapeuttina vuodesta 2000 (17 vuotta) pitäen omaa vastaanottoani Tampereella. Olen alusta lähtien ollut Kelan yhteistyökumppani ja asiakkaani ovat olleet lapsia ja nuoria sekä neurologiselta puolelta että psykiatrian puolelta. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn on kuulunut myös työskentely vanhempien kanssa.
Olen tehnyt noin neljä vuotta töitä Tampereen kaupungin perheneuvolassa lapsiperheiden kanssa. Tämä työskenetly liittyi pari- ja perheterapiakoulutukseen Jyväskylän yliopistossa.

Tutustumiskäynnin hinta

40,00

Vakiokäynnin hinta

75,00

Lisätiedot hinnoittelusta

75 € on 45 minuutin aika.

Kelan nuorten (16-25 -vuotiaat) kuntoutuspsykoterapiatuki 57,60€, asiakkaan omavastuuosuus 17,40€/käynti
Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakäynneistä ei omavastuukuluja asiakkaalle.

Pari- ja perheterapia 140€/90 minuuttia.