Etusivu / Löydä apua / Miia Mellanen
Koulutuksessa Psykologi, Kriisi- ja trauma
Vaasa, Vaasa
Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Nuoret 13-17v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Viikonloppuaikoja Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Tervetuloa vastaanotolleni Vaasassa tai etävastaanotolle paikkakunnasta riippumatta. Taustakoulutukseltani olen psykologi ja integratiivinen lyhytterapeutti. Opiskelen tällä hetkellä keho-orientoituneeksi traumapsykoterapeutiksi (valmistuminen 2025).
Psykoterapiasuuntaus
  • Kriisi- ja trauma
  • Kognitiivis-analyyttinen
Lisäkoulutukset

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) Kriisit ja traumat Kehopsykoterapeuttinen koulutus

Millainen terapeutti olen

Pyrin huomioimaan ihmisen aina kokonaisuutena ja luomaan aktiivisesti tilaa jokaisen asiakkaan omalle tarinalle. Terapeuttina kuuntelen asiakkaan kertomusta samalla tehden aktiivisesti tapausjäsennystä, joka auttaa asiakasta huomaamaan omaa tilannettaan. Tärkeää on luoda turvallinen ja arvostava tila toiselle ihmiselle jakaa omaan elämäänsä. Työskentely tapahtuu asiakkaan tahdissa.

Mitä istunnoillani tehdään

Työskentelytapani on integratiivinen hyödyntäen eri suuntauksia ja työskentely suunnitellaan aina yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Yksittäisillä käynneillä käsitellään asiakkaan ajankohtaista asiaa, johon hän toivoo mielenterveyden ammattilaisen apua. Pidemmissä hoitosuhteissa aloitetaan tutustumisella ja arvioinnilla, luodaan tavoitteet työskentelylle ja edetään prosessinoimaisesti.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Persoonallisuushäiriöön Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt Persoonallisuushäiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Osaamisalueitani ovat muun muassa perheneuvolatyö, kliininen psykiatrinen työ erikoissairaanhoidossa, dialektinen käyttäytymisterapia (DKT), kognitiivis- analyyttinen (KAT) lyhytterapia sekä traumatausta ja äkilliset elämänkriisit. Pyrin työskentelyssäni huomioimaan ihmisen kokonaisuutena ja olen perehtynyt myös psykofyysiseen ja sensomotoriseen keho-mieli- systeemiseen lähestymistapaan.

Asiakaskuntani

Tarjoan nuorille ja aikuisille psykologikäyntejä, lyhytterapiaa sekä lyhyitä- ja pitkiä koulutuspsykoterapioita sopimuksen mukaan.

Tutustumiskäynnin hinta

80,00

Vakiokäynnin hinta

60,00

Lisätiedot hinnoittelusta

- Psykologin vastaanotto/yksittäiset konsultaatiokäynnit
- Psykologin antama lyhytterapia

- Koulutuspsykoterapiat (koulutusterapioista annan mielelläni lisätietoja)
1) Tutustumis- ja arviointikäynti
2) Lyhytkestoiset koulutuspsykoterapiat 5-20 käyntiä
3) Pitkäkestoiset koulutuspsykoterapiat 1-2vuotta