Etusivu / Löydä apua / Merja Sundman

Merja Sundman

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Perheterapia
Vantaa, Tikkurila
Suomi
Asiakasryhmät
Parit Perheet Ikäihmiset yli 67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Olen kriisi- ja traumaorientoitunut perhepsykoterapeutti, jolla on yli 25 vuoden kokemus mielenterveyden sairauksista ja ongelmista. Traumapsykoterapiaopinnot kestävät Oulun yliopistossa 6/20 . Olen suorittanut EMDR I ja II- tason, käytän menetelmää aktiivisesti Kotisivuni merjasundman.fi
Psykoterapiasuuntaus
  • Perheterapia
  • Kriisi- ja trauma
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat EMDR Kehopsykoterapeuttinen koulutus

Millainen terapeutti olen

Masennuksen pariterapeuttinen hoito on selkeästi ollut vaikuttavaa. Olen työskennellyt masentuneiden ja ahdistuneiden asiakkaiden kanssa paljon ja huomannut kuinka tärkeää on tukea koko perhettä. Työotteeni on aktiivinen sekä kaikkia kunnioittava. Kykenen suorapuheisuuteen sekä rajaamiseen tarvittaessa.
Minut on hyväksytty Uskontojen uhrien terapeuttiluetteloon. Vastaanotoillani on käsitelty erilaisten uskonnollisten liikkeiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen. Etenkin jehovalaisuudesta ja lestadiolaisuudesta eroaminen on näyttäytynyt asiakkailleni vaikeina asioina.
Aggressivisesti parisuhteessa käyttäytyvät naiset ovat löytäneet käyttäytymiselleen apua perheterapeuttisin menetelmin. Olen tehnyt lopputyöni liittyen naisten fyysiseen väkivaltaan parisuhteessa, aihe on edelleen itseäni kiinnostava.
Terapeuttina vahvuuteni on vankka ammatillinen kokemus monenlaisten vaikeiden asioiden kohtaamisessa. Se tuo uskoa ja toivon siihen, että kaikilla on kyky halutessaan muutokseen.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapian hoitava elementti on säännöllisyys sekä kyky käyttää kaikkia menetelmiä luovasti ja tilannetajuisesti. Psykoterapia sisältää mahdollisuuden yksilökeskusteluihin, pari- ja perhetapaamisiin joustavilla kokoonapanoilla aina akuutti tilanne huomioiden. Tapaamisiin otetaan mukaan asiakkaalle tärkeät ja merkitykselliset ihmiset.
Kotikäynnit kuuluvat työskentelytapoihini. Usein perhettä tavatessa on hyvä mennä kotiin. Psykoterapeutin on helpompi siirtyä kuin monilapsisen perheen. Lapset huomioidaan aina ikätasoisesti. Lapset puheeksi- manuaali on itselläni aktiivisesti käytössä. On erittäin tärkeää, että lapset tulevat kuulluksi ja saavat vanhemmiltaan luvan puhua perheen asioista.
Sukupuun käyttö menetelmänä tuo perheelle tärkeää tietoa ylisukupolvisuudesta ja perheiden toimintamalleista.
Olen aloittanut traumaterapeutin jatko-opinnot, joten kehopainotteisuus tulee jatkossa korostumaan vastaanotoilla.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kipuun liittyvät vaikeudet Lastensuojelun asiakkaat Persoonallisuushäiriöt Psykoottiset häiriöt Raskaus & synnytys Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen aloittanut työn mielenterveysongelmien parissa v. 1991. Suljetut akuuttivastaanotto-osastot, psykiatrian poliklinikat, perusterveydenhuollon depressiohoitajan, lastensuojelun perhetyö sekä lapsiperheiden päihdekuntoutustyö on tullut tutuksi.
Olen depressiokouluryhmien ohjaaja, mentori sekä työnohjaaja. Olen ollut kehittämässä erilaisia työskentelymalleja, joten teen edelleen myös psykiatrisen sairaanhoitajan kliinistä työtä. Se helpottaa pysymään mukana ihmisten nykyhetken muuttuvissa haasteissa. Etenkin nuorten elämässä vaatimukset ovat kovin muuttuneet viime vuosina.

Lisätiedot

Minulla on Kelan kuntoutuspsykoterapia korvattavuus perheterapiaan.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

85e/ 45min, perheille ja pareille suosittelen 90min aikaa.