Etusivu / Löydä apua / Martin Westerling

Martin Westerling

Psykologin keskusteluhoito, Psykologi, Kognitiivis-analyyttinen
Helsinki, Vuosaari
Espoo, Tapiola
Suomi Ruotsi Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Lapset alle 13v Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja Viikonloppuaikoja
Söker du hjälp? Haetko apua? Psykologina tärkeimmät ominaisuuteni ovat energinen vuorovaikutus, avoimuus, aktiivinen kuuntelu ja analyyttinen reflektointi. Som psykolog är mina viktigaste verktyg energisk växelverkan, öppenhet, aktivt lyssnande och analytisk reflektion.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivis-analyyttinen
Millainen psykologi olen

Mitt arbetssätt präglas av ett aktivt och jämbördigt tankeutbyte. Jag hjälper dig att sätta ord på tankar och känslor som känns svåra. Vi använder oss också av korttids-terapeutiska verktyg som kan inkludera övningar, visualiserande och skrivande processer.

Työskentelyssäni tasavertaisuus on tärkeä punainen lanka. Työskentelyprosessiin voi kuulua harjoituksia, mm. visualisointia ja kirjoittamista .Yhdessä kartoitamme elämäsi haasteet, asetamme tavoitteita ja aloitamme muutosprosessit käyttäen lyhytterapeuttisia menetelmiä.

Mitä istunnoillani tehdään

Närvaro är ett ledord i mitt arbete, du skall få känna dig hörd och sedd. Tillsammans kartlägger vi utmaningarna, sätter upp mål och påbörjar sedan förändringsprocesser med hjälp av korttids-terapeutiska inslag. Jag har lätt att skapa kontakt med människor i alla livsskeden.

Minun työssäni läsnäolo toimii ohjenuorana, on tärkeätä että tulet kuulluksi ja nähdyksi. Työskentelyssäni myös tasavertaisuus on tärkeä punainen lanka. Yhdessä kartoitamme elämäsi haasteet, asetamme tavoitteita ja aloitamme muutosprosessit käyttäen lyhytterapeuttisia menetelmiä.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Menneisyyteni käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Jag har arbetat med barn, ungdomar samt vuxna i olika sammanhang. Mina specialområden är familjerelationer, föräldraskapsfrågor, beteendeproblematik, inlärningssvårigheter, depression, ångest, utagerande unga män, svag självkänsla, stress och social fobi.

Arbetserfarenhet har jag bl.a. inom: vuxenpsykiatri, barnskydd, skolpsykologi, barn-och ungdoms mentalvård, familjerådgivning, krisarbete

Olen työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten parissa eri yhteyksissä. Erityisalueisiini kuuluvat perhesuhteet, vanhemmuuteen liittyvät kysymykset, oppimisvaikeudet, käyttäytymisongelmat, masennus, ahdistus, nuorten miesten käytösongelmat, stressi, alhainen itsetunto ja sosiaalinen fobia.

Työkokemusta mm. aikuispsykiatriasta, lastensuojelusta, koulupsykologiasta/koulumaailmasta, varhaiskasvatuksesta, lasten- ja nuorten mielenterveydestä ja perheneuvolasta, kriisityöstä

Asiakaskuntani

Jag arbetar på svenska, finska och engelska, med barn, vuxna, ungdomar och vuxna.
Työskentelykieleni ovat ruotsi, suomi ja englanti. Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

80,00

Lisätiedot hinnoittelusta