Etusivu / Löydä apua / Maisa Lehtinen

Maisa Lehtinen

Psykologin keskusteluhoito, Psykologi, Ei psykoterapeuttikoulutusta
Espoo, Tapiola
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Viikonloppuaikoja
Tarjoan psykologista tukea erityisesti opiskelijoille ja nuorille aikuisille. Elämän erilaisiin solmukohtiin lähdemme hakemaan muutosta vahvuuksien ja voimavarojen kautta. Jokaisen asiakkaan kanssa etsimme yhdessä juuri hänelle sopivan tavan edetä posiitivisen muutoksen suuntaan.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ei psykoterapeuttikoulutusta
Lisäkoulutukset

Neuropsykiatrinen valmentaja

Millainen psykologi olen

Tarjoan asiakkailleni lyhytkestoista psykologin keskustelutukea. Teen työtäni samaan aikaan sekä ammatillisella että rennon arkisella otteella. Annan asiakkaalle tilaa kertoa haastaviksi kokemistaan asioista omaan tahtiin ja painostamatta. Tarjoan myös aktiivisesti tilannetta helpottavia keinoja sekä tilan puhua asioista suorasanaisesti. Jokaiselle eivät sovi samat menetelmät eikä samanlainen lähestymistapa. Pyrinkin jatkuvasti huomioimaan näitä asioita tapaamisen aikana. Tavoitteenani on luoda rento, positiivinen ja helposti lähestyttävä tila tapaamiselle, jossa saa itkeä ja nauraa. Tavoitteenani on löytää jokaisen asiakkaan kanssa yhteistyössä juuri hänelle sopiva tapa päästä elämän haastavista kohdista eteenpäin.

Tapaamisten määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Usein lyhytterapeuttinen jakso sisältää 5-10 tapaamista. Joskus yksikin tapaaminen voi auttaa riittävästi oman tilanteen jäsentämiseen ja joskus tapaamisia voi olla pidemmällä aikavälillä esim. 20 kertaa.

Mitä istunnoillani tehdään

Tapaamisilla yhdistän monia eri menetelmiä asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarkoituksena on auttaa asiakasta jäsentämään omaa tilannettaan uudella ja hyvinvointia edistävällä tavalla. Tavoitteet jakson ajaksi sovitaan yhdessä ja niitä seurataan matkan varrella. Tapaamisilla käsitellään usein ajatuksia itsestä ja ympäröivästä maailmasta, pysähdytään tunnistamaan ja käsittelemään tunteita sekä löytämään uusia vaihtoehtoja mahdollisesti haitallisille käyttäytymis- ja toimintatavoille. Käsittelyyn otetaan myös aiempia elämäntapahtumia ja tyypillisiä reagointitapoja, joita peilataan asiakkaan ajankohtaisiin elämäntilanteisiin. Tapaamisilla korostetaan vahvuuksia ja voimavaroja, joiden avulla mahdollisia muutoksia voidaan lähteä viemään eteenpäin. Tapaamiset toteutetaan usein keskustellen - tukena voidaan hyödyntää valmiita materiaaleja tai tilanteen havainnollistamista paperille yhteistyössä hahmotellen.

Tapaamisia voidaan toteuttaa myös esim. ulkoillen tai videovälitteisesti.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on kymmenen vuoden työkokemus erilaisista psykologin tehtävistä. Pisimpään olen työskennellyt peruskouluikäisten sekä toisella asteella opiskelevien lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän lähipiirinsä ja verkostojensa kanssa. Lisäksi minulla on työkokemusta erikoissairaanhoidon puolelta. Olen työskennellyt sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. Yleisimmät teemat asiakkaiden kanssa liittyvät mm. arjenhallintaan, ahdistuneisuuteen, alakuloisuuteen ja masentunteisuuteen, elämäntilanteiden muutoksiin, kriiseihin, pelkotiloihin sekä kehityksellisiin oppimisen haasteisiin. Tarvittaessa voimme tarkastella kokonaisvaltaista hyvinvointia myös liikunnan, levon ja ravitsemuksen näkökulmasta.

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Lisätiedot

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2008. Lisäksi olen tehnyt erilaisia täydennyskoulutuksia: voimaannuttava neuropsykiatrisen valmennuksen asiantuntija (ADHD-coach), liikuntalääketieteen perusopinnot sekä ryhmien ohjaamiseen ja kriisityöhön liittyviä koulutuksia.

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta

90 € / 45 min
110 € / 60 min

5 krt (-5 %)
10 krt (-10 %)