Etusivu / Löydä apua / Liisa Laaksonen

Liisa Laaksonen

Psykoterapeutti, Sosionomi, Pariterapia
Turku, Keskusta
Turku, Keskusta
Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Ikäihmiset yli 67v Ryhmät Perheet Parit Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Viikonloppuaikoja Ilta-aikoja
Olen koulutukseltani perhe- ja paripsykoterapeutti. Perheiden ja pariskuntien kanssa olen työskennellyt vuodesta 2006. Otan vastaan sekä yksilöitä, pareja että perheitä. Vastaanottoni sijaitsee Turun keskustassa. Yhteydenotot yksityisviestillä tai sähköpostitse.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Olen 39-vuotias nainen. Terapeuttina olen lämmin ja empaattinen. Kuvaisin itseäni enemmän aktiiviseksi kuin passiiviseksi. Etsin asiakkaan kanssa yhdessä keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapiassa minulle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiirin asioiden käsittelylle. Minulle on tärkeää jokaisen ihmisen yksilöllinen kohtaaminen, uteliaisuus ihmisen kokemuksia kohtaan ja aito yhteistyö asiakkaan kanssa.

Terapiasuhteessa asiakas saa ilmaista ja tutkia omia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan turvallisessa, myötätuntoisessa ilmapiirissä. Terapeuttina tehtäväni on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ymmärrystä hänen tapoihinsa kokea, tuntea, ajatella ja toimia. Terapeuttina olen aktiivinen osallistuja asiakkaan elämäntilanteen tutkimisessa, ymmärtämisessä ja toivotun muutoksen edesauttamisessa.

Mitä istunnoillani tehdään

Ensimmäisellä tapaamisella käydään läpi terapiaprosessin sisältöä ja aletaan pohtia tavoitteita. Ensimmäisen käynnin perusteella tehdään päätös terapian aloittamista.

Alussa pohdimme, minkälaisesta psyykkisestä epätasapainosta on kysymys ja mitä voimme tehdä sen eteen. Terapiaprosessin aikana voimme käyttää erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi sukupuuta, asiakkaan oman historian pohdinnassa.

Tapaamiset voivat toisinaan olla viikoittaisia mutta erityisesti pari- ja perheterapiassa niitä voi olla harvemminkin. Terapiaprosessiin voi liittyä myös kotiin annettavia tehtäviä, mikäli se koetaan tarpeelliseksi.

Tarjoan apua
Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Työuupumukseen Seksuaalisiin ongelmiin Persoonallisuushäiriöön Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Vanhemmuuden haasteisiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin
Erityiskohderyhmät
Persoonallisuushäiriöt Lastensuojelun asiakkaat Adoptio & sijoitus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt 14 vuotta perheiden, pariskuntien ja yksilöiden kanssa. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan sekä etä- ja lähivanhemmuuteen liittyen olen työskennellyt seitsemän vuotta. Päihderiippuvuuteen aloin perehtymään vuonna 2010 ja perheterapiaopinnoissani keskityin päihdeproblematiikan vaikutuksiin. Olen kouluttautunut käyttämään erityisesti nuorille suunnattua kannabiksen käyttöön tarkoitettua avohoidon mallia HAP (Haschavvänjningsprogrammet), joka perustuu kognitiivisbehavioristiseen toimintamalliin. Motivointi on osa muutoksia tavoittelevaa terapiaa ja motivoiva haastattelu on työtapa, jota käytän ja josta olen kouluttanut muita ammattihenkilöitä.

Olen työskennellyt pariskuntien kanssa käyttäen perheterapeuttista viitekehystä vuodesta 2014 ja valmistunut paripsykoterapeutiksi vuonna 2020.

Asiakaskuntani

Työskentelen nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä kanssa. Terapiatyössäni on painottunut vanhemmuuteen liittyvät haasteet sekä parisuhteen eri vaiheet. Erityistä osaamista minulla on päihdeproblematiikasta, niin käyttäjän kuin käyttäjän läheisen näkökulmasta, sekä persoonallisuuden kehitykseen liittyvistä häiriöistä.

Tutustumiskäynnin hinta

70,00

Vakiokäynnin hinta

70,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Yksilötapaaminen 70.00 euroa.
Paritapaaminen 105.00 euroa