Etusivu / Löydä apua / Kirsikka Arkimies

Kirsikka Arkimies

Psykoterapeutti, Filosofian maisteri, Kognitiivinen
Tampere, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Parit
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tarjoan Tampereen keskustassa tunnekeskeistä pariterapiaa ja ratkaisukeskeistä yksilöpsykoterapiaa. Käytän työskentelyssäni myös kognitiivisen terapiasuuntauksen elementtejä sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian työmetodeja. Voin ottaa muutamia uusia asiakkaita kelaprosessiin alkuvuodesta 2021.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Ratkaisukeskeinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kiintymyssuhteen tukeminen Mindfulness Kehopsykoterapeuttinen koulutus Skeematerapia Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Haluan olla myötätuntoinen, ihmisen tilanteessa läsnä oleva rinnallakulkija, joka käyttää ammatillista osaamistaan asiakkaansa hyväksi. Tahdon kuulla, millaista elämää kohtaamani ihminen tavoittelee. Olen kiinnostunut asiakkaani selviytymiskeinoista, menneisyydestä ja lapsuuden vuorovaikutussuhteista. Myös ajatukset ja tunteet kuuluvat terapiaan.
Mielestäni terapia on tässä ja nyt olemista, sitä, että uskaltaa olla jonkun kanssa ymmällään ja epävarma. Joskus tärkeimmät muutokset tapahtuvat pikku hiljaa, sulaen. Joidenkin kohdalla terapiaprosessi voi muistuttaa keväistä jäiden lähtöä. Toisilla taas muutos tapahtuu terapeutin kanssa asioita tutkiessa. Joillekin tärkeää on hyväksyvä katse tai arjessa tehtävät pienet harjoitukset.
Ajattelen, että jokaisessa ihmisessä on kauneutta ja voimaa. Tahdon olla asiakkaani kanssa monenlaisissa tilanteissa ja oloissa. Minun kanssani ei tarvitse suorittaa. Luokseni saa tulla sellaisena kuin on.
Saan työstäni paljon voimaa ja elämäniloa.

Mitä istunnoillani tehdään

Vastaanotollani käytän kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen terapian perusperiaatteita. Tutkimme syvällisen keskustelun avulla sitä, miten asiakas voi luoda itselleen mahdollisuuksia merkitykselliseen ja elinvoimaiseen arkeen. Tarkastelemme erilaisia vuorovaikutusmalleja. Kokeilemme uusia kommunikaatiotapoja, ajatuksiin ja tunteisiin suhtautumista sekä rentoutumista. Kartoitamme asiakkaan arvoja. Olemme läsnä siinä, mitä vastaanotolla tapahtuu, millaisia tunteita työskentely herättää. Etenemme asiakkaalle sopivalla vauhdilla.
Pariterapiassa tavoitteena on vuorovaikutuksen parantuminen ja se, että puolisot voisivat olla samalla puolella arjen tilanteissa. Parisuhteen kriiseihin ja vuorovaikutuksen sekä viestinnän pulmiin avuksi sopii tunnekeskeinen pariterapia. Kun puolisot ymmärtävät, mitä heidän välillään tunnemaailmassa tapahtuu, helpottuu asioiden ratkaiseminen. Tunnekeskeinen pariterapeutti on samaan aikaan aktiivinen ja tilaa antava. Työskentely perustuu kiintymyssuhdeteoriaan.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Erityiskohderyhmät
Adoptio & sijoitus Lastensuojelun asiakkaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Koulutukseltani olen ylemmän erityistason psykoterapeutti (Valvira, Kela) ja perehtynyt myös lisäopinnoin tunnekeskeiseen pariterapiaan (perus- ja syventävät opinnot) sekä kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (HOT-menetelmä, perus- ja jatkotaso) ja kognitiiviseen lyhytterapiaan.
Olen opiskellut myös lapsille ja nuorille suunnattua DDP-terapiaa (perus- ja jatko-opinnot), joka soveltuu työskentelyyn erityisesti perheiden tukemisessa ja vanhemmuuden kysymyksissä.
Yliopistokoulutukseltani olen filosofian maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja sosionomi. Olen opiskellut myös kasvatustieteitä, luovaa kirjoittamista, journalismia, teatteria ja draamaa. Tällä hetkellä täydennän osaamistani sensomotorisen psykoterapian koulutuksessa.

Asiakaskuntani

- Kela-terapian saaneet
- Yksilöasiakkaat
- Nuoret aikuiset
- Pariskunnat
- Vanhemmuuden tukea kaipaavat
- Sijaisvanhemmat ja tukiperheet
- Luovan työn tekijät
- Sosiaalialan ja terveydenhuollon työntekijät
- Kasvattajat ja kasvatusalan työntekijät
- Taidealan ihmiset

Lisätiedot

Minulla on yksilöpsykoterapian KELA-kelpoisuus ja alkuvuodesta 2020 voin ottaa muutamia uusia asiakkaita pitempään psykoterapiaan.
Voit kysyä aikoja myös lyhytterapiaan (1-5 kertaa) tai pariskunnille tarkoitettuun tunnekeskeiseen pariterapiaan.
Työskentelen pääsääntöisesti arkipäivisin ja pidän yhtenä iltana iltavastaanottoa.

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa nuorille ja aikuisille, yksilöterapia 95 €/45 min.
Pariterapia 180 €/90 min.
Yksilöterapian ja kelaterapian tutustumiskäynti 95€/45min.