Etusivu / Löydä apua / Helena Oikarinen-Jabai

Helena Oikarinen-Jabai

Psykologin keskusteluhoito, Psykologi, Ratkaisukeskeinen
Helsinki, Ruskeasuo
Suomi Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja Viikonloppuaikoja
Olen koulutukseltani psykologi. Työskentelen pääasiassa ratkaisukeskeisesti. Keskusteluterapian rinnalla käytän hypnoterapiaa, EMDR- terapiaa ja interpersonaalista psykoterapiaa. Käytän työskentelyssä myös muita luovia ja kehollisia menetelmiä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Perheterapia
Lisäkoulutukset

Musiikkiterapia Hypnoosi EMDR Taideterapia Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)

Millainen psykologi olen

Terapeuttisessa työssäni haluan yhdessä asiakkaan/asiakkaiden kanssa etsiä uusia näkökulmia ja ratkaisuja haasteellisiin kokemuksiin ja kiperiin tilanteisiin, joita elämä tuo mukanaan. Ajattelen, että jokaisella on ratkaisun avaimet kohtaamiinsa ylitsepääsemättömiltäkin tuntuviin ongelmiin. Joskus omien voimavarojen ja selviytymistaitojen palauttamisessa auttaa, että asioita voi jakaa, niistä voi keskustella ja niitä voi työstää yhdessä toisen kanssa.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiaistunnoissa voimme yhdessä asiakkaan kanssa pohtia millainen lähestymistapa tukee häntä parhaiten. Esimerkiksi hypnoterapia voi tukea huonoista tottumuksista irrottautumisessa (esimerkiksi tupakanpoltto, ylensyöminen), itsetunnon kohottamisessa ja fobioiden voittamisessa. EMDR eli silmänliiketerapia soveltuu traumaattisten menneisyyden tapahtumien käsittelyyn ja ratkaisukeskeinen lähestyistapa mahdollistaa löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja kiperiin tilanteisiin.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Fobiaan/kammoon Menneisyyteni käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin
Erityiskohderyhmät
Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Psykologin koulutuksen ohessa olen kulttuuriantropologi, kasvatustieteilijä ja taiteen tohtori. Olen työskennellyt erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä ja eri kulttuuritaustoja omaavien ihmisten kanssa. Opinnoissani ja tutkimuksessani olen ollut kiinnostunut muun muassa siitä, kuinka ihmiset kasvavat ja muokkautuvat osaksi perhettään ja yhteisöjään, ja mitä tapahtuu ihmisten kohtaamisissa. Olen tutkaillut paljon myös sitä, mikä merkitys luovuudella ja itseilmaisulla on ihmisen minuuden, ihmissuhteiden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä.
Olen käynyt Helsingin psykoterapiainstituutin kolmivuotisen ratkaisukeskeisen terapian koulutuksen. Minulla on sertifikaatti EMDR-menetelmässä (Traumaterapiakeskus) ja hypnoterapiassa (Tieteellinen hypnoosi ry). Olen myös opiskellut erilaisia keho- ja taideterapioita ja sovellan myös niitä terapiaistunnoissa

Asiakaskuntani

Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, myös perheiden ja pariskuntien.

Lisätiedot

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse ja tiedustella lisää.

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Ensimmäisen tutustumiskäynnin hinta on 50 euroa, jos asiakas käy useammin kuin kerran.
Yksittäiskäynnistä laskutetaan 85 euroa.