Etusivu / Löydä apua / Elina Sorvola

Elina Sorvola

Koulutuksessa Sairaanhoitaja, Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Tampere, Tampere
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian viimeisen vuoden psykoterapeuttiopiskelija ja tarjoan työnohjattua koulutuspsykoterapiaa. Minulla on sairaanhoitajana yli 15-vuoden työkokemus psyykkisten häiriöiden hoidosta. Olen myös koulutukseltani auktorisoitu seksuaalineuvoja.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Lisäkoulutukset

Seksuaaliterapeuttinen osaaminen

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, myötätuntoinen ja läsnäoleva. Pyrin säätelemään aktiivisuuttani keskustelussa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Minulle on tärkeää luoda luottamuksellinen terapiasuhde, jossa on mahdollista käsitellä vaikeitakin asioita. Hoitosuhteessa työskentelen asiakasta arvostaen ja tasavertaisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyrin tarjoamaan omaa asiantuntemustani, jotta asiakkaan elämänlaatu ja hyvinvointi paranee. Sairaanhoitajana minulla on yli 15-vuoden työkokemus psyykkisten häiriöiden hoidosta niin sairaalasta kuin avohoidosta. Olen myös koulutukseltani auktorisoitu seksuaalineuvoja.

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian neljännen (viimeisen) vuoden psykoterapeuttiopiskelija.

Mitä istunnoillani tehdään

Hoidon kohteena voivat olla monenlaiset elämänlaatua heikentävät asiat, kuten mielialaongelmat, ahdistuneisuus, työuupumus, pakko-oireet, elämänkriisit, traumat, hankaluudet sosiaalisissa tilanteissa. Käytän työssäni kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmien lisäksi hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tutkittuun tietoon perustuvaa tavoitteellista, järjestelmällistä ja asiakaskeskeistä terapiaa, jossa tarkastellaan yhdessä asiakkaan kanssa tarkasti määritettyjen tavoitteiden pohjalta ongelmallista toimintaa nykyhetkessä. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tutkitaan ajatusten ja tunteiden lisäksi, miten ihminen käyttäytyy tai menettelee eri tilanteissa ratkaistakseen ongelmiaan.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Fobiaan/kammoon Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Tutustumiskäynnin hinta

35,00

Vakiokäynnin hinta

35,00

Lisätiedot hinnoittelusta