Etusivu / Löydä apua / Auli Laiho

Auli Laiho

Koulutuksessa Muu, Kognitiivis-analyyttinen
Espoo, Espoon keskus
Suomi Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Olen erikoispuheterapeutti (neurologiset häiriöt ja puheen sujuvuuden häiriöt) ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Opiskelen kognitiivis-analyyttisen suuntauksen yksilöpsykoterapeutiksi (2017-2020). Työskentelytapani on asiakasta kunnioittava ja kuunteleva. Otan asiakkaita koulutuspotilaiksi.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivis-analyyttinen
Millainen terapeutti olen

Työskentelytapani on asiakasta kunnioittava ja kuunteleva. Olen myötätuntoinen ja empaattinen ja annan asiakkaalle tilaa ja aikaa prosessoida ajatuksiaan. Osallistun kuitenkin aktiivisesti prosessiin ja tuon keskusteluun erilaisia näkökulmia, Näiden avulla voin auttaa asiakasta havainnoimaan ja tunnistamaan asiaan liittyviä erilaisia puolia ja mahdollisuuksia. Pidän tärkeänä, että asiakas itse kokee toimijuutensa lisääntyvän, ja että asiakas huomaa muutoksen olevan mahdollista ja että hän voi itse siihen vaikuttaa.

Mitä istunnoillani tehdään

Työskentely muotoutuu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti tarpeita vastaavalla tavalla. Tapaamisia on tyypillisesti kerran viikossa. Prosessi alkaa muutamalla alkukartoituksen kerralla, jonka jälkeen työstetään yhteinen tapausjäsennys usein kirjeen muotoon. Keskivaiheen työskentelyssä pohditaan omia toimintatapoja ja kurkistetaan myös pinnan alle siihen, mitä tunteita ja ajatuksia eri elämäntilanteissa toistuvasti herää. Terapiassa mietitään yhdessä, millaiset aiemmat kokemukset voivat altistaa tietynlaiseen käyttäytymiseen. Samoin terapiassa vahvistetaan kykyä itsehavainnointiin ja vähitellen oman toiminnan muuttamiseen. Työskentelyn keinoina voidaan käyttää avoimen dialoginen lisäksi mm. karttatyöskentelyä, kirjoittamista, itsehavainnointia, terapiakortteja tai mielikuvaharjoitteita. Prosessin lopetusvaihe tehdään tietoisesti ja huomio kiinnitetään terapiassa tapahtuneisiin muutoksiin sekä jatkossa huomioitaviin asioihin. Terapian päätyttyä voimme tavata seurantakäynneillä.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Fobiaan/kammoon Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt puheterapeuttina pitkään. Työssäni olen kohdannut paljon ihmisiä, jotka kokevat itsensä erilaiseksi tai muita heikommaksi sairautensa, vammansa tai kehityksellisen haasteensa vuoksi. Minulla on paljon kokemusta erityislasten vanhemmuuteen liittyvistä haasteita sekä siitä, kuinka sairaan lapsen kuntoutuksen keskellä vanhempi voi jäädä ilman tukea ja apua kriisin keskellä. Myös työssä uupuminen ja ahdistuneisuus ovat minulle tuttuja pulmia. Työnohjaajakoulutus on vahvistanut tapaani työskennellä avoimessa dialogissa asiakkaan kanssa. Olen mielelläni avuksesi myös muissa sinua huolettavissa asioissa.

Asiakaskuntani

Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa.

Tutustumiskäynnin hinta

40,00

Vakiokäynnin hinta

40,00

Lisätiedot hinnoittelusta