Etusivu / Löydä apua / Antti Ervasti

Antti Ervasti

Psykoterapeutti, Sosionomi, Pariterapia
Helsinki, Viiskulma
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Perheet Parit Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja Viikonloppuaikoja
Olen pari,- perhe- ja seksuaaliterapeutti. Autan niin parisuhteessa kuin ilman parisuhdetta eläviä asiakkaitani erilaisissa parisuhteeseen, vanhemmuuteen, seksuaalisuuteen ja eroon liittyvissä asioissa. Kela-pätevyys pari- ja perhepsykoterapiassa sekä vanhempainohjauksessa.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Seksuaaliterapeuttinen osaaminen

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina minua on kuvattu rohkeaksi, ennakkoluulottomaksi, empaattiseksi, intuitiiviseksi ja konstailemattomaksi. Mielestäni on tärkeää olla myötäelävä mutta samalla myös jämäkkä. Kaikkia osapuolia on kuunneltava tasapuolisesti. Minä pyrin olemaan myös sen osapuolten välisen suhteen puolella ja etsimään siitä jotakin sellaista, mitä voin lähteä tukemaan.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapia-istunnossa käsitellään juuri niitä asioita, mitkä asiakkaan tai asiakkaiden mielestä ovat tärkeitä. Terapeuttina annan terapian edistämiseksi aktiivisesti käyttöön myös omia ajatuksiani ja pohdintojani. Käytän aktiivisesti erilaisia mielikuva- ja rentoutumisharjoituksia. Näiden harjoitusten avulla asiakkaan omat kyvyt tietoiseen läsnäoloon, rauhoittumiseen sekä sisäisen turvallisuuden tunteen saavuttamiseen kehittyvät. Käytän työskentelyssäni myös terapeuttista sukupuuta. Sukupuun tarkoituksena on tiedostaa suvun, perheen ja parisuhteen voimavaroja sekä kantavia arvoja. Sen avulla voidaan ymmärtää omaa elämää, parisuhdetta, perhettä ja käyttäytymistä. Pari- ja perheterapiassa otetaan kaikki osapuolet huomioon tasavertaisesti. Tuen paria ja perhettä kehittämään heidän vuorovaikutustaan, jotta aidosti toisia kunnioittava vuorovaikutus toteutuisi – myös vaikeiden asioiden käsittelyssä.

Tarjoan apua
Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK), erityistason perhepsykoterapeutti, paripsykoterapeutti sekä erityistason seksuaaliterapeutti (NACS).
Pari- ja perhepsykoterapeutin sekä erikoistason seksuaaliterapeutin (NACS) pätevyyteen vaadittavien perusopintojen lisäksi olen suorittanut lukuisia täydennys­koulutus­kursseja, kuten tunnekeskeisen pariterapian perus- ja syventävät opinnot sekä trauma- ja kriisikoulutuksia. NACS on yhteispohjoismainen Nordic Association for Clinical Sexology ‑järjestö, joka valvoo, että erikoistason seksuaaliterapeutin ammattinimikkeeseen kuuluvat koulutus- ja työnohjausvaatimukset on täytetty. Kirjainlyhenteen tavoite ammattinimikkeen perässä on kertoa seksuaaliterapeutin ammatillisesta pätevyydestä. Olen tällä hetkellä päätyöni eli yksityisvastaanoton lisäksi 1-vuotisessa kriisi- ja traumakoulutuksessa (vakauttava hoito pari- ja perheterapiassa) sekä sensorimotorisen psykoterapian I-vaiheen koulutuksessa. Lisäksi opiskelen työnohjaajaksi Turun yliopistossa.

Asiakaskuntani

Minulla käy hyvin monenlaisia asiakkaita. On yksilöasiakkaita, suhteessa eläviä ja perheitä. Kaikki ovat tervetulleita ikään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautuneisuuteen katsomatta. Yleensä asiakkaani ovat aktiivisia ja motivoituneita hakemaan yhdessä tietoa ja toimivia ratkaisuja.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

· Yksilöterapia 85 euroa / 45 min. (alv 0%)
· Pari- ja perheterapia 120 euroa / 75 min. (alv 0%)
· Vanhempainohjaus 85 euroa / 45 min. (alv 0%)

Summary in English | Sammanfattning på svenska

I am a licensed and registered psychotherapist and a Specialist in Sexological Counselling (Nordic Association of Clinical Sexology) from Finland. I have also studied the basic and advanced studies in emotionally focused couples therapy (EFT) and I have studied actively various trauma related topics. I have an extensive professional work experience in the field of couples therapy, family therapy and sexual therapy. Each therapist is different and has his or her own personal way of working. Each client is also different. Everybody is welcome to see me either alone, with a partner or with a family member. During the first meeting we identify together the client’s/clients’ goals, biggest problems and the methods to resolve them. It is vital that each client is heard as an individual and as an equal partner in a relationship.