Kopsy ry / Etsi / Susanna Greus

Susanna Greus

Koulutuksessa, Psykologi, Kognitiivinen
Tampere, keskusta
Suomi Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-65v Ikäihmiset yli 65v Lapset alle 13v Parit
Terapian kesto
Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen Yksittäinen konsultaatio
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Olen psykologi ja kognitiivisessa psykoterapiakoulutuksessa. Opintoihin liittyen tarjoan koulutuspsykoterapiaa aikuisille edullisempaan hintaan, jolloin terapia ei ole Kela-korvattavaa. Minulle voi varata aikoja myös psykologin tuki- tai kriisikäynnille liittyen monenlaisiin tilanteisiin.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
Millainen terapeutti olen

Olen terapeuttina aktiivinen, empaattinen ja kuunteleva. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa voi keskustella vaikeistakin asioista. Työotteeni on tasavertainen. Pyrin yhdessä asioita tutkien sekä harjoitellen auttamaan potilasta löytämään uusia toimintatapoja ja siten voimaan paremmin. Minulla on kokemusta monenlaisista asiakkaista ja elämäntilanteista.

Mitä istunnoillani tehdään

Keskeisiä työskentelyn kohteita ovat potilaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaisia toimintatapoja. Alussa määritellään tavoitteet, joita kohti työskennellään yhdessä. Potilasta autetaan ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja sitten löytämään keinoja näiden muuttamiseen. Lähtökohtana on aina potilaan ainutkertainen kokemus. Kognitiivisen psykoterapian eri sovelluksia on tutkittu paljon, ja ne on havaittu hyödyllisiksi mm. ahdistus- ja masennusoireista kärsivien sekä monien muiden häiriöiden hoidossa. Tärkeintä on hyvä terapiasuhde ja kokemus kuulluksi tulemisesta.

Tarjoan apua
Vanhemmuuden haasteisiin / perheen vuorovaikutusongelmiin Äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Huonoon itsetuntoon Ihmissuhdeongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Paniikkikohtauksiin Persoonallisuushäiriöön Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Työuupumukseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Vanhemmuuden haasteisiin Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen Masennukseen
Erityiskohderyhmät
Raskaus & synnytys
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt pitkään neuvolapsykologina, terveyskeskuspsykologina sekä perheneuvolassa. Minulla on perheneuvolakoulutus sekä täydennyskoulutusta lapsen kehitykseen liittyen. Vauva- ja pikkulapsiperheiden elämän haasteet ovat tuttuja. Olen hoitanut paljon mm. masennusta (myös synnytyksenjälkeinen masennus), ahdistuneisuutta, erokriisejä sekä muita elämänkriisejä. Lapsuuden tapahtumien psyykkiset vaikutukset ovat niin ikään osaamisaluettani. Työskentelen suomeksi ja englanniksi.

Asiakaskuntani

Työskentelen hyvin monenlaisten asiakasryhmien kanssa: yksilökäynnit, lyhytkestoinen parisuhdeneuvonta, raskauteen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvät asiat, erokriisit, uusperheasiat.

Lisätiedot

Vastaanottoni on Tampereen keskustassa, Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Kompissa.
Ajanvaraus: www.komppi.net.

Tutustumiskäynnin hinta

75,00

Vakiokäynnin hinta

75,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Koulutuspsykoterapia 75 euroa/kerta
Psykologin tuki- tai kriisikäynti 75 euroa/kerta
Yksilökäynti; parisuhdeongelmat tai lapsettomuus 75 euroa/kerta
Vanhemman ohjaus- ja tukikäynti 75 euroa/kerta