Kopsy ry / Etsi / Seija Ryynänen

Seija Ryynänen

Psykoterapeutti, Sosiaalityöntekijä, Kognitiivinen
Turku, Turun keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-65v
Terapian kesto
Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita.
Olen kognitiivinen psykoterapeutti (yet) ja perheterapeutti (et), jolla on kela -pätevyys. Minulla on pitkä työkokemus yli 16 -vuotiaiden nuorten ja aikuisten mielenterveysongelmien ja päihdeongelmien hoidosta. Otan asiakkaita eri mittaisiin terapiakontakteihin. Olen myös dialoginen työnohjaaja.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Skeematerapia
  • Kognitiivis-konstruktivistinen psykoterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Terapiassa lähtökohtanani on yhteistyösuhteen rakentaminen, jossa asiakkaalle voi syntyä kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Toisaalta koen tehtäväkseni haastaa asiakasta uusien nökökulmien etsimiseen ja uusien toimintatapojen kokeilemiseen, koska vain siten muutos on mahdollinen. Tavoitteenani on löytää yhteistyössä asiakkaan kanssa keinoja ja välineitä, jotka parhaiten auttaisivat asiakasta eteenpäin. Lähtökohtaisesti olen aktiivinen, mutta kuitenkin asiakkaalle tilan antava terapeutti. Usein ehdottan asiakkaan elämäntilanteeseen sopivia kotitehtäviä, joiden tarkoituksena on vahvistaa muutosta, johon asiakas pyrkii.

Mitä istunnoillani tehdään

Minulle tuttuja työtapoja ovat erilaiset skeematerapian menetelmät sekä muut yleisesti käytetyt kognitiivisen terapian työkalut, perheen- ja suvun historian tutkiminen, erilaiset rentoutus- ja mindfullness -tekniikat sekä luovien menetelmien, kuten valokuvien käyttö osana muuta työskentelyä. Käytän jonkin verran erilaisia kyselyjä ja kaavakkeita, mikäli ne tuntuvat asiakkaasta luontevilta. Ne eivät ole kuitenkaan itsetarkoitus. Myös ratkaisu- ja voimvarakeskeinen työote on osa keinovalikoimaani. Terapian suunnitellusta kestosta ja tavoitteista riippuu liikutaanko enemmän ongelmanratkaisujen etsimisessä nimettyihin rajattuihin ongelmiin vai pyritäänkö etsimään ymmärrystä omien toiminta- ja ajattelu- ja kokemistapojen syntyhistoriaan lapsuuden kokemuksia ja niiden vaikutuksia tutkimalla ja työstämällä.

Tarjoan apua
Vanhemmuuden haasteisiin / perheen vuorovaikutusongelmiin Elämäntapamuutokseen Fobiaan/kammoon Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Huonoon itsetuntoon Ihmissuhdeongelmiin Itsetuhoisiin ajatuksiin Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Persoonallisuushäiriöön Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Työuupumukseen Univaikeuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Vihanpurkauksien hallitsemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen Masennukseen
Erityiskohderyhmät
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Terapiatyön koulutukset:
- nelivuotinen kognitiivinen yksilöterapiakoulutus (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja kognitiivinen psykoterapiayhdistys, valm. 2010)
- kolmivuotinen perheterapiakoulutus (Turun yliopiston aikuskoulutuskeskus, valm. 1993)
- 2,5 vuotinen dialoginen työnohjaajakoulutus (Dialogic Oy ja Turun kesäyliopisto, valm. 2017).
Koulutusten mukanaan tuomat viitekehykset näkyvät osaltaan kaikessa työskentelyssäni. Pyrin katsomaan yksilön tilannetta osana laajempaa perheen ja kulttuurin kokonaisuutta, joista nousee yksilön hyvinvointiin vaikuttavia voimavaroja ja haasteita. Dialogisesta viitekehyksestä nousee pyrkimys avoimeen tasa-arvoiseen kesksteluun, jossa sekä asiakkaan tieto että oma tietoni ovat tasaveroisia ja ratkaisut nousevat yhteisestä pohdinnasta.
Olen tehnyt yli 25 -vuoden työuran terapeuttina riippuvuusogelmien hoidossa järjestösektorilla, joten minulla on myös niihin ymmärrystä mielenterveysongelmien osana.

Asiakaskuntani

Työskentelen pääasiassa yli 16 -vuotiaden nuorten ja aikuisten kanssa.

Tutustumiskäynnin hinta

30,00

Vakiokäynnin hinta

75,00

Lisätiedot hinnoittelusta