Kopsy ry / Etsi / Marketta Salminen

Marketta Salminen

Psykoterapeutti, Psykologi, Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Järvenpää, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-65v
Terapian kesto
Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita.
Olen työskennellyt kognitiivisena käyttäytymisterapeuttina vuodesta 2011. Työtapani on aktiivinen, tasavertainen ja käytännönläheinen. Hyödynnän mm. tietoisuustaitoharjoituksia (mindfulness) ja paljon muitakin harjoitteita.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen rauhallinen, tilaa antava ja kannustan erilaisten harjoitusten kautta asiakastani aktiivisuuteen. Pystyn kuitenkin soveltamaan työtapaani tilanteen ja asiakkaan mukaan. Dialektinen työote on läsnä työskentelyssäni, mikä tarkoittaa sekä ymmärtämisen että lempeän ravistelun vuorottelua. Pidän tärkeänä tavoitteellisuutta ja terapian tulosten arvioimista tietyin väliajoin.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapia alkaa aina tiedon hankinnalla, jossa käytän erilaisia menetelmiä, kuten haastattelua, itsearviointilomakkeita sekä tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen yhteyksien tutkimista (esim. tunnepäiväkirja). Tietojen pohjalta laadin asiakkaan kanssa yhdessä tilanneanalyysin, jonka perusteella sovimme, minkä ongelmien hoitamiseen ensin keskitymme. Määrittelemme myös terapian tavoitteet, joiden saavuttamista arvioimme säännöllisesti. Hoitomenetelminä käytän esim. altistusta, ongelmaratkaisua, tietoisuustaitoja sekä ajatusmallien tutkimista. Hyväksynnän lisääminen omia ajatuksia ja tunteita kohtaan on keskeinen elementti terapiassa.

Tarjoan apua
Elämäntapamuutokseen Fobiaan/kammoon Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Huonoon itsetuntoon Ihmissuhdeongelmiin Pahaan oloon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Työuupumukseen Univaikeuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen Masennukseen
Erityiskohderyhmät
Kehitysvammaiset
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt psykologina lähes 15 vuoden ajan vammaispalveluiden kehittämistehtävissä sekä asiakastyössä kehitysvammaisten ihmisten parissa. Vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden vahvistaminen ovat olleet keskeiset työni tavoitteet. Työni on sisältänyt paljon työyhteisöjen ohjaamista ja kouluttamista.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Tutustumiskäynnistä veloitetaan siinä tapauksessa, jos käynti johtaa psykoterapian käynnistymiseen.