Kopsy ry / Etsi / Marika Niemi

Marika Niemi

Kouluttajapsykoterapeutti / VET-taso, Psykologi, Kognitiivinen
Hämeenlinna, Keskusta
Suomi Viro
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-65v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen Yksittäinen konsultaatio
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tarjoan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa nuorille ja aikuisille. Työskentelyssäni käytän skeematerapiaa sekä yhdistelen näyttöön perustuvia kognitiivisen psykoterapian menetelmiä. Toimin myös psykoterapiaopiskelijoiden koulutusterapeuttina ja työnohjaajana.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Koulutuspsykoterapia
  • Lasten ja nuorten psykoterapia
  • Skeematerapia
  • Työnohjaus
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Skeematerapia

Millainen terapeutti olen

Toteutan työssäni tutkivan yhteistyön periaatteita ja tasaveroinen terapiasuhde on työni perusta. Työskentelyni on käytännön läheistä ja uusia toimintamalleja harjoitellaan yhdessä mm mielikuvatekniikoiden avulla sekä kokeillaan käytännön elämässä. Työskentelyssäni pyrin pitämään psykoterapian yksilöllisen punaisen langan mahdollisimman selkeänä ja avoimena. Luottamuksellinen työskentely on keskeistä myös nuorten kanssa työskennellessäni.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapian alkuvaiheessa asetetaan yhdessä tavoitteet, joiden etenemistä seurataan ja niitä tarkennetaan terapian edistyessä. Tavoitteenani on ymmärtää asiakkaan kokemusmaailmaa mahdollisemman kokonaisvaltaisesti. Tämä edellyttää usein asiakkaan elämänhistorian ja merkittävien kokemusten tutkimista.
Psykoterapian aikana asiakkaan antama palaute terapian kulusta ja kokemasta hyödystä on tärkeää.

Tarjoan apua
Elämäntapamuutokseen Fobiaan/kammoon Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Huonoon itsetuntoon Ihmissuhdeongelmiin Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Työuupumukseen Univaikeuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Vanhemmuuden haasteisiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen Masennukseen Vanhemmuuden haasteisiin / perheen vuorovaikutusongelmiin Äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn
Erityiskohderyhmät
Kaksisuuntainen mielialahäiriö Lastensuojelun asiakkaat Neuropsykiatriset potilaat Pakko-oireinen häiriö Persoonallisuushäiriöt Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Erityisosaamistani ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Olen työskennellyt sekä kuntoutuksen että erikoissairaanhoidon aloilla nuorten ja aikuisten kanssa. Olen myös ratsastusterapeutti (Suomen ratsastusteraputti SRT 3 vuoden koulutus). Toteutan ratsastusterapiaa kognitiivisen psykoterapian viitekehystä soveltaen.

Lisätiedot

Lisäkoulutukset ratsastusterapeutti SRT 3 vuotta. Tarjoan ratsastusterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta