Kopsy ry / Etsi / Kati Koivisto-Peltola

Kati Koivisto-Peltola

Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja, Kognitiivinen
Helsinki, Kaartinkaupunki
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-65v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita.
Olen kognitiivinen psykoterapeutti (YET). Olen erikoistunut syömishäiriöiden hoitoon. Tarjoan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa, jossa tavoitteena on vahvistaa asiakkaan itsetuntemusta ja kehittää hyvinvointia lisääviä ajattelu- ja toimintamalleja.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Psykoterapian tarkoitus on käynnistää ihmisessä henkilökohtainen muutosprosessi, joka mahdollistaa kehittymisen enemmän itsensä näköiseksi.
Mielestäni psykoterapiassa tärkeimpiä elementtejä ovat lämmin, avoin ja turvallinen terapiasuhde ja hyvin toimiva vuorovaikutus. Olen psykoterapeuttina toista ihmistä kunnioittava ja työskentelytavaltani aktiivinen ja vastavuoroinen. Työskentelyni perusta on tutkiva ja tasavertainen yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapia aloitetaan tutustumiskäynnillä. Prosessin alussa kartoitetaan yhteiset tavoitteet työskentelylle. Keskustelun ja välitehtävien kautta etsimme ymmärrystä asioihin, jotka vaikuttavat ihmisen kehitykseen ja käyttäytymiseen. Pyrimme tunnistamaan ja tiedostamaan asiakkaan omat vahvuudet ja kehityshaasteet inhimillisessä prosessissa.
Psykoterapiassa työskennellään asiakkaan ajatusten, uskomusten ja niihin liittyvien tunteiden kanssa. Työskentelyssä pyritään löytämään uudenlaisia hyvinvointia edistäviä selviytymiskeinoja. Terapiassa harjoitellaan myös uusien toimintatapojen saattamista käytäntöön niin, että ne integroituvat yksilön arkeen.

Tarjoan apua
Elämäntapamuutokseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Huonoon itsetuntoon Ihmissuhdeongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Paniikkikohtauksiin Seksuaalisiin ongelmiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Työuupumukseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen
Erityiskohderyhmät
Syömishäiriöiset potilaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on vahva ammattitaito erilaisten syömishäiriöiden hoidosta. Olen työskennellyt sekä julkisella sektorilla että yksityispuolella vakavien syömishäiriöiden parissa. Omaa yksityisvastaanottoa olen pitänyt vuodesta 2013.

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta