Kopsy ry / Etsi / Eva Rikandi

Eva Rikandi

Koulutuksessa, Psykologi, Kognitiivinen
Helsinki, Töölö
Suomi Viro Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-65v
Terapian kesto
Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen Yksittäinen konsultaatio
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita.
Olen parhaillaan kolmannen vuoden opiskelija aikuisten kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa. Työkokemusta on karttunut sekä aikuisten että nuorten parissa työskentelystä ja palveluita on tarjolla suomen, englannin ja viron kielellä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Kognitiivinen
  • Skeematerapia
Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen aktiivinen ja kokeileva. Pyrin jatkuvasti täydentämään osaamistani ja soveltamaan uusia taitoja ja menetelmiä asiakkaiteni kanssa. Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakas nähdään tasavertaisena yhteistyökumppanina, minkä koen hyvin yhteensopivaksi oman työskentelytyylini kanssa. Näen tehtäväkseni jäsentää asiakkaan kokemuksia osaamiseni kautta, mutta asiakas on kokemuksensa asiantuntija. Ratkaisuja pohdimme ja keksimme yhdessä.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapian aloituksesta sovitaan yhden tai kahden tutustumiskäynnin aikana ja terapian pituus määräytyy asiakkaan tilanteen ja toiveiden mukaan. Terapialle sovitaan alkuvaiheessa yhdessä yksilölliset tavoitteet sekä tavat mitata tavoitteisiin pääsyä. Terapiasuhteen alussa käytetään asiakkaan tilanteen kartoittamista ja käsitteellistämistä tukevia menetelmiä, kuten lomakkeita tai jonkin ajatuksen, tunteen tai toiminnan seurantaan suunniteltuja kotitehtäviä. Terapiasuhteen edetessä menetelmät ja tehtävät ovat enemmän kokemuksiin painottuvia. Käynneillä voidaan purkaa kotitehtäviä, käsitellä viikon aikana esiin nousseita haasteellisia hetkiä tai pohtia laajemmin elämänhistorian merkitystä tämänhetkisissä kokemuksissa. Lopullinen kokonaisuus määräytyy kuitenkin aina asiakkaan tilanteen mukaan ja työtavat muokkautuvat yksilöllisiksi terapiasuhteen edetessä.

Tarjoan apua
Elämäntapamuutokseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Ihmissuhdeongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Työuupumukseen Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen Masennukseen
Erityiskohderyhmät
Tutustumiskäynnin hinta

0,00

Vakiokäynnin hinta

0,00

Lisätiedot hinnoittelusta