Kopsy ry / Etsi / Esko Jumppainen

Esko Jumppainen

Kouluttajapsykoterapeutti / VET-taso, Psykologi, Kognitiivinen
Joensuu, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-65v
Terapian kesto
Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen Yksittäinen konsultaatio
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja
Olen työskennellyt alalla n 40v. Teen myös psykoterapiakoulutuksiin liittyviä työnohjauksia ja psykoterapioita. Psykoterapiaa teen osan viikkoa, joten otan vain muutamia uusia kelan kunotutuspsykoterapia asiakkaita vuosittain. Lyhytterapiaan voin ottaa joustavammin.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Työnohjaus
  • Koulutuspsykoterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Hypnoosi

Millainen terapeutti olen

Olen terapeuttina tavoitekeskeinen ja asiakkaan tarpeista lähtevä. Yhteistyön rakentuminen on alkuvaiheessa päätavoitteeni. Yhdessä asiakkaan kanssa pyrimme määrittelemään varsin konkreettisiesti niitä tavoitteita joihin terapiassa pyritään. Oleellisinta ei ole diagnoosit vaaan minulle on tärkeää ymmärtää, mistä asiakkani kärsii elämässään , mitä ongelmia hänellä on. Itsereflektio, itsensä ymmärtäminen alkaa kehittyä terapiatyskentelyn myötä. Käytän kognitiivisen terapianäkemyksen mukaisia menetelmiä ja yhteistä työskentelyä arvioidaan säännöllisin väliajoin.

Mitä istunnoillani tehdään

Mitä istunnoilla tehdään riippuu siitä, mihin asiakas psykoterapiaa tarvitsee. Ahdistuneisuuden oireisiin aluksi helpotusta tuovat erilaiset rentoutumisen menetelmät, joita asiakas istunnoilla oppii.Hypnoosin käyttö , mm univaikeuksissa on mahdollista. Masentuneisuuden terapeuttisessa hoidossa toimintatapani, kuten myös ahdistuneisuusoireiden hoidossa, on perinteisen kognitiivis - behavioraalisen terapianäkemyksen mukaista.

Tarjoan apua
Fobiaan/kammoon Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Huonoon itsetuntoon Ihmissuhdeongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Työuupumukseen Univaikeuksiin Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen Masennukseen
Erityiskohderyhmät
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt n 10 v mielenterveystoimistossa ja vajaa kymmenen vuotta keskussairaalan yleissairaalapsykiatrian pkl:lla.
Ammatinharjoittajana olen ollut 1990 luvulta lähtien Psykoterapian kouluttajapätevyyden lisäksi olen suorittanut yliopistossa jatkotutkinnon organisaatio-ja työpsykologiassa ( psykologian lisensiaatti)
Olen tieteellinen hypnoosi ry:n jäsen ja suorittanut yhdistyksen koulutuksia.
Toimin psykoterapian kouluttajana, mm toimipaikkakoulutuksissa ja annan työnohjausta mielenterveysalan henkilöstölle

Tutustumiskäynnin hinta

84,00

Vakiokäynnin hinta

84,00

Lisätiedot hinnoittelusta