Home Page / Find Your Therapist / Virpi Keränen

Virpi Keränen

Psychotherapist, Nurse, Family therapy
Oulu,
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olet kokenut elämässäsi trauman tai pitkään jatkuneen vaikean ajan, joka on jättänyt jälkeen hankaluutta arjen hallinnassa. Haluat muutosta elämään koskien parisuhdettasi, seksuaalisuuttasi tai perheenjäsenten välisiin suhteisiin liittyviä asioita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas Sexual therapeutic knowledge EMDR

About me as a therapist

Teen perhepsykoterapeuttisella ja tunnekeskeinen pariterapian keinoilla yhteistyötä parien ja perheiden kanssa. Teen traumafokusoidulla sekä kiintymyssuhdeteorian viitekehyksellä terapiaa sekä yksilöiden, parien, että ryhmien kanssa. Käytän usein apuna emdr-tekniikkaa. Minä huolehdin tilanteen turvallisuudesta ja terapian kulusta ja sinä voit keskittyä omiin tuntemuksiin ja ajatuksiin. Huomioin usein käynnillä tämän hetkiset tunteesi, ajatuksesi, kehon tuntemukset ja vakautamme tarvittaessa olotilaasi kehollisilla ja mielikuvaharjoitteilla.

About my therapy sessions

Teen tunnekeskeistä pariterapiaa, ja alkuarvioon kuuluu neljä käyntiä. Kaksi parille yhteistä ja kummallekin parille yksi oma käynti. Pitemmät hoidot kestävät n 10 kerrasta ylöspäin ja tapaamistiheydet sovitaan parin tarpeiden mukaan. Perheterapiakäynneillä määritellään yhdessä perheen kanssa tavoitteet ja tapaamistiheys sekä sovitaan yhdessä millä kokoonpanolla olisi hyvä milloinkin tavata. Terapian kesto on noin puolesta vuodesta vuoteen. Menetelmäni ovat perheterapeuttisia, traumaterapeuttisia, kehollisia ja tunnekeskeisen pariterapian teorian keinoja.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anxiety towards social situations Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pain related difficulties Child welfare Multiculturalism / immigrants Seriously traumatized patients and dissociative disorders Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti, seksuaalineuvoja,emdr-terapeutti,ja sensorimotorinen terapeutti. Olen aloittanut tunnekeskeisen pariterapian erikoistumiskoulutuksen psykoterapeuteoille.

Ota yhteyttä. Vastaan sinulle kahden vuorokauden kuluessa!

Client group

Kiinnostukseni kohteita ovat erityisesti kriisit parisuhteissa, vanhemmuuden pulmat, yksilöiden ja perheiden traumat ja niiden hoito, perheen vuorovaikutusongelmat, lastensuojelun asiakkuudessa olevat lapset ja nuoret,sekä heidän perheensä.

First session price

89.00

Regular session price

106.69

Pricing details

Yksilötapaaminen 45min/ 106,70e

Emdr-terapia 60-90min/ 106,70e

Perhe- ja pariterapia 90min/ 128€

videovälitteinen terapia 45 min/ 106,70e