Home Page / Find Your Therapist / Ursula Hallas
Psychotherapist, Social studies, Group psychotherapy
Helsinki, Töölö
Helsinki, keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Uusi täydentyvä ryhmä aikuisille alkaa 14.8.19. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Töölössä klo 15.45-17.15 ja siihen otetaan 5-7 jäsentä. Ryhmään sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. Ota rohkeasti yhteyttä! Tule sellaisena kuin olet!
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Ryhmässä tapahtuva psykoterapia pyrkii löytämään yksilöiden luovuuden, joka näkyy ihmissuhteissa myös ryhmän ulkopuolella. Ryhmä antaa mahdollisuuden tutkia läheisyyttä ja etäisyyttä, omia rajoja ja kontaktiin liittyviä pelkoja sekä yhteyden kokemusta, joka tuottaa sekä iloa että surua.

Terapeutin rooli on olla luovan tilan mahdollistaja. Pyrin luomaan tilan, jossa on turvallista kohdata vaikeita elämään liittyviä kysymyksiä. Terapeuttina keskityn siihen mitä tässä ja nyt tapahtuu sekä tuon niitä ryhmässä esille. Olen myös paljon hiljaisuudessa, joka antaa tilaa kokea ja ajatella sitä mitä ryhmäläisissä mahdollisesti tapahtuu; millaisten tunteiden, tuntemusten ja kokemusten äärellä kulloinkin ryhmä on.

About my therapy sessions

Ryhmässä työskennellään vapaasti keskustellen. Turvallisuus syntyy ryhmän säännöistä ja niiden luomista rajoista. Ryhmä luo eräänlaisen näyttämön, jossa mielen luova leikki asettaa yksilöiden tärkeät elämän kysymykset tässä ja nyt elettäväksi. Ryhmä antaa mahdollisuuden tarkastella ryhmään liittymisen ja ryhmän jäsenenä olemisen haasteita sekä suhdetta auktoriteetteihin. Jokainen ryhmänjäsen tuo mukanaan muistonsa, kokemuksensa ja ajatuksensa mielen näyttämölle.

Ryhmä on huomattavasti edullisempaa kuin yksilöpsykoterapia. Tutkitusti se on kuitenkin yhtä tehokas hoitomuoto. Ryhmään tullaan kahden haastattelukäynnin jälkeen. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 90 min ajan. Ryhmään otetaan 5-8 henkilöä. Vuodessa on 40 istuntoa ja jokainen istunto kestää 90min/kerran viikossa. Prosessissa on joulu- ja kesätauot sekä syys- ja talvitauko.

Teen myös itsemaksavien kanssa yksilöpsykoterapiaa mentalisaatioon perustuvalla reflektiiivisellä työotteella. Yksilökäynti on 75€/45min.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Psychotic disorders Gender or Sexual-Identity Questions
Areas of Specialization
Bipolar disorder Psychotic disorders Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani (TeM) teatteripedagogi, Teatteri-ilmaisun ohjaaja (amk), sosionomi (amk, Valvira), mielenterveyshoitaja (Valvira). Olen opiskellut kehopsykoterapian perusteet (53op). 2016 kävin Therapeia- säätiön järjestämän mentalisaatioterapiakoulutuksen. Työskentelin päätoimisesti FinFami Uusimaa Ry:n Space - Tilaa nuorten ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön -projektissa (2016-2018), jossa kehitimme taideperustaisen mentalisaatioryhmämallin. Olen ohjannut nuorten aikuisten ryhmiä vuodesta 2013. Kokemusta on karttunut seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuudesta, syömishäiriöistä ja psykoosisairauksista.
Olen työskennellyt myös 10 vuotta psykiatrisen sairaalan akuutti- ja kuntoutusosastoilla mielenterveyshoitajana.
Toimin myös kouluttajana ja työnohjaajana sosiaali-ja taidealalla. Minulla on pedagoginen pätevyys. Käyn tiiviissä työnohjauksessa kokeneella ryhmäpsykoanalyytikolla ja koulutukseeni on kuulunut oma 3v. psykoterapiaryhmä.

Client group

Opiskelijat, työssäkäyvät ja eläkeläiset, jotka haluavat tutkia itseään ryhmässä sekä ovat kiinnostuneita siitä mitä toisen mielessä liikkuu. Työskentelen mielelläni luovaa työtä tekevien ihmisten kanssa tai ihmisten, jotka haluavat tutustua omaan luovuuteensa ryhmässä kuvittelun ja mielessä tapahtuvan leikin kautta.

First session price

50.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Kela korvaa 42,05,€ joten omavastuu hinnaksi jää 2,95€ ja koska ryhmäpsykoterapiakerta on 90min siitä veloitetaan kahden kerran maksu. Ryhmäläiselle jää maksettavaksi 5,90€/kerta. Itse maksavalta veloitetaan 45€/ryhmäkerta (90min).
Teen myös lyhytkestoista yksilöpsykoterapiaa itsemaksavien (ei-Kela) asiakkaiden kanssa. Yksilökäynti on 50€/45min

KELApätevyys: Aikuiset 26-67-vuotiaat: Ryhmäterapia
Nuoret 16-25-vuotiaat: Ryhmäterapia ja vanhempien ohjauskäynnit

Mahdollisuus käydä yksilövastaanotolla siihen asti, että ryhmä alkaa. Kahden haastattelukerran jälkeen (50€/kerta) veloitan vain 40€/45min käynnistä, jos haluaa käydä ennen ryhmän alkua useamman kuin kaksi kertaa.
Olen tällä hetkellä ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja koulutuksessa, jonka toteuttaja on Helsingin yliopisto ja Suomen ryhmäpsykoterapia yhdistys (2017-2020)