Home Page / Find Your Therapist / Ursula Hallas
Psychotherapist, Social studies, Group psychotherapy
Helsinki, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Groups Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Teen pääsääntöisesti pitkäkestoisia psykodynaamisia psykoterapiaryhmiä (KELA). Ryhmiin vapautuu paikkoja maaliskuussa 2021. Tarjoan myös yksilöterapiaa vain etänä (ei Kela). Ota rohkeasti yhteyttä niin sovitaan tapaaminen!
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Art therapy Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Terapeutin rooli on olla luovan tilan mahdollistaja. Pyrin luomaan tilan, jossa on turvallista kohdata vaikeita elämään liittyviä kysymyksiä. Terapeuttina keskityn siihen mitä tässä ja nyt tapahtuu sekä tuon niitä ryhmässä esille. Olen myös paljon hiljaisuudessa, joka antaa tilaa kokea ja ajatella sitä mitä ryhmäläisissä mahdollisesti tapahtuu; millaisten tunteiden, tuntemusten ja kokemusten äärellä kulloinkin ryhmä on ja millaisia ilmiöitä ryhmän vuorovaikutuksessa alkaa nousta esiin.

Ryhmässä tapahtuva psykoterapia pyrkii löytämään yksilöiden luovuuden, joka näkyy ihmissuhteissa myös ryhmän ulkopuolella. Ryhmä antaa mahdollisuuden tutkia läheisyyttä ja etäisyyttä, omia rajoja ja kontaktiin liittyviä pelkoja sekä yhteyden kokemusta, joka tuottaa sekä iloa että surua.

About my therapy sessions

Ryhmässä työskennellään vapaasti keskustellen. Turvallisuus syntyy muun muassa ryhmän säännöistä ja niiden luomista rajoista sekä sallivasta ja tutkivasta ilmapiiristä. Ryhmä luo eräänlaisen näyttämön, jossa mielen luova leikki asettaa yksilöiden tärkeät elämän kysymykset tässä ja nyt elettäväksi. Ryhmä antaa mahdollisuuden tarkastella ryhmään liittymisen ja ryhmän jäsenenä olemisen haasteita sekä suhdetta auktoriteetteihin. Jokainen ryhmänjäsen tuo mukanaan muistonsa, kokemuksensa ja ajatuksensa ryhmään.

Ryhmäpsykoterapiaan hakeudutaan vähintään kahden arviointikäynnin jälkeen. Arviointikäynnillä kartoitetaan nykyistä elämäntilannetta, traumaattisia kokemuksia ja lapsuuden perhettä sekä motivaatioita sitoutua pitkäjänteiseen työskentelyyn. Ryhmä on huomattavasti edullisempaa kuin yksilöpsykoterapia. Tutkitusti se on kuitenkin yhtä tehokas hoitomuoto.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Psychotic disorders Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Psychotic disorders Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani (TeM) teatteripedagogi, Teatteri-ilmaisun ohjaaja (amk), sosionomi (amk, Valvira), mielenterveyshoitaja (Valvira). Olen opiskellut kehopsykoterapian perusteet (53op). 2016 kävin Therapeia- säätiön järjestämän mentalisaatioterapiakoulutuksen. Työskentelin päätoimisesti FinFami Uusimaa Ry:n Space - Tilaa nuorten ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön -projektissa (2016-2019), jossa kehitimme taideperustaisen mentalisaatioryhmämallin. Olen ohjannut nuorten aikuisten ryhmiä vuodesta 2013. Kokemusta on karttunut muun muassa seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuudesta, syömishäiriöistä ja psykoosisairauksista.
Olen työskennellyt myös 10 vuotta psykiatrisen sairaalan akuutti- ja kuntoutusosastoilla mielenterveyshoitajana (1990-2000).
Tällä hetkellä toimin kouluttajana ja työnohjaajana sosiaali-ja taidealalla. Käyn tiiviissä työnohjauksessa kokeneella ryhmäpsykoanalyytikolla ja koulutukseeni on kuulunut oma yli 3v. psykoterapiaryhmä.

Client group

Opiskelijat, työssäkäyvät ja eläkeläiset, jotka haluavat tutkia itseään ryhmässä sekä ovat kiinnostuneita siitä mitä toisen mielessä liikkuu. Työskentelen mielelläni luovaa työtä tekevien ihmisten kanssa tai ihmisten, jotka haluavat tutustua omaan luovuuteensa ryhmässä kuvittelun ja mielessä tapahtuvan leikin kautta.

First session price

70.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Kela korvaa 42,05,€ joten omavastuu hinnaksi jää 2,95€ ja koska ryhmäpsykoterapiakerta on 90min siitä veloitetaan kahden kerran maksu. Ryhmäläiselle jää maksettavaksi 5,90€/kerta. Itse maksavalta veloitetaan 45€/ryhmäkerta (90min).

Tarjoan myös yksilöterapiaa (ei-Kela). Yksilökäynti on 80€/60min. Etäterapia 60€/60min.

KELApätevyys: Aikuiset 26-67-vuotiaat: Ryhmäterapia
Nuoret 16-25-vuotiaat: Ryhmäterapia ja vanhempien ohjauskäynnit

Mahdollisuus käydä yksilövastaanotolla siihen asti, että ryhmä alkaa. Kahden haastattelukerran jälkeen (70€/60min) veloitan vain 50€/45min käynnistä, jos haluaa käydä ennen ryhmän alkua useamman kuin kaksi kertaa.
Olen tällä hetkellä ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja koulutuksessa, jonka toteuttaja on Helsingin yliopisto ja Suomen ryhmäpsykoterapia yhdistys (2017-2020)