Home Page / Find Your Therapist / Ulrike Müller-Koski

Ulrike Müller-Koski

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Vantaa, Tikkurila
Finnish English German
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Haluan auttaa sinua ymmärtämään itseäsi paremmin ja löytämään voimavaroja sekä keinoja hyvinvoinnin ja elämänhallinnan vahvistamiseen. Terapiatyössä pidän tärkeänä luottamuksellisuutta, yhteistyötä sekä asiakkaan kuulluksi ja nähdyksi tulemista.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness

About me as a therapist

Olen helposti lähestyttävä, myötätuntoinen, keskusteleva ja joustava. Pyrin ohjaamaan asiakasta ymmärtämään ongelmiaan sekä tekemään tarvittavia muutoksia elämässä. Kannustan asiakkaitani itsenäiseen elämänhallintaan ja sellaiseen elämään, joka on omien arvojen mukaista.
Terapeuttinen työskentelyni pohjautuu aitoon läsnäoloon, vastavuoroisuuteen ja tasa-arvoiseen yhteistyösuhteeseen. Työskentelytapani on aktiivinen ja integroin sekä perinteisiä, että ns. uuden sukupolven – esim. mindfulness, hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), myötätuntosuuntainen psykoterapia – kognitiivisia ja toiminnallisia menetelmiä kulloisellekin asiakkaalle sopivalla tavalla.

HUOM! Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun. En valitettavasti voi tällä hetkellä ottaa uusia KELA-asiakkaita. Kertakäynti- ja lyhytterapia-asiakkaat tervetulleita.

About my therapy sessions

Terapiatyöskentely aloitetaan tutustumiskäynnillä, jossa asiakkaan tilannetta selvitellään kattavasti, tutkien sekä ongelmien taustaa että nykytilannetta, Yhdessä määritetään sitten jatkotyöskentelyn/terapian tavoitteet, jotka ohjaavat terapiatyöskentelyä ja muokkaantuvat terapian edetessä. Tärkeää on myös tunnustella sitä, miltä tuntuisi työskennellä yhdessä. Terapiassa käsitellään asiakkaan terapiaan tuomia aiheita, asioita, ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia. Tutkimme, millaista arvojensa mukaista hyvää elämää asiakas haluaa viettää ja millä keinoin siihen päästään. Otan asiakkaan tilanteen huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja räätälöin yhteistyömme yksilöllisesti. Työskentelyssä pääpaino on vuorovaikutuksessa; keskustelu on tärkeintä. Tämä lisäksi käytän soveltuvasti erilaisia harjoituksia kuten rentoutus- tai mindfulnessharjoituksia ja kirjallisia tehtäviä. Menetelmien valinnassa olen joustava ja asiakkaan toiveita kunnioittava. Arvioimme etenemistämme yhdessä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt yli 30 vuotta psyykkisen hyvinvoinnin parissa ja toiminut kouluttajana, ohjaajana ja psykologina, erityisesti työikäisten kuntoutuksessa. Minulla on kognitiivisen psykoterapian erityistason pätevyys, sen lisäksi mindfulness ja toiminnallisten menetelmien koulutus (psykodraamaohjaajan tutkinto).

Client group

Työskentelen pääosin työikäisten aikuisten kanssa, mutta tarjoan mielelläni keskusteluapua myös ikäihmisille. Minulle läheisiä aiheita ovat mielialaoireet, masennus ja (työ)uupumus, ahdistuneisuus ja murehtiminen, stressinhallinta sekä elämäntapamuutoksiin liittyvät haasteet. Voin palvella myös englanniksi ja saksaksi.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details