Home Page / Find Your Therapist / Ulla-Liisa Räty

Ulla-Liisa Räty

Psychotherapist, Occupational therapist, Solution-oriented
Raahe,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Laaja-alainen ja vankka osaaminen nuorten ja aikuisten parissa työskennellessä. Psykoterapeuttina hyödynnän luovuusterapian asiantuntijuuden lisäksi ratkaisukeskeistä ja psykodynaamista työskentelyotetta. Lisäksi toimin yksilö- ja ryhmätyönohjaajana.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

About me as a therapist

Terapeuttisessa kohtaamisessa olen läsnäoleva, asiakkaan todellisia tarpeita kuunteleva ja kunnioittavassa vuorovaikutuksessa kanssasi. Hoidan ja työnohjaan kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, joka toimii tilannettasi edesauttavasti. Psykoterapeuttisessa työskentelyprosessissa hyödynnän myös luovuusterapian asiantuntijuutta. Työskentelyssä käytän tuolloin herkkyydellä ja ammattitaidolla valittuja luovuusterapeuttisia menetelmiä.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Tutustumiskäynnin ja terapeuttisen arvion jälleen asiakas tekee päätöksen jatkosta. Terapiakäyntien sopivalla tiheydellä on tarkoitus tukea sitä, että terapia etenee prosessinomaisesti. Psykoterapiassa asiakas keskustelee niistä asioista, joiden vuoksi hän on terapiaan hakeutunut. Hän voi käsitellä vaikeita kokemuksiaan sekä etsiä ratkaisuja niihin. Prosessin tuloksena asiakas päätyy ymmärtämään itseään, kumppaniaan, perhettään ja omaa elämäänsä paremmin. Terapeuttisen keskustelun lisäksi on mahdollista käyttää luovuusterapeuttista työskentelyä. Luovassa työskentelyssä voi hyödyntää luovanterapian menetelmän mukaista työskentelyä laaja-alaisesti. Luovuusterapiassa asiakas ja asiakkaan tilanne säätelevät työskentelyprosessin etenemisen. Omalle kokemukselle on aikaa ja siinä olemisessa on parantumisen lähtökohta. Näin asiakkaan toipuminen ja tasapainon löytäminen omaan tilanteeseen etenee. Tämä antaa uudenlaisen ymmärryksen omaan elämään ja vapauttaa omia voimavaroja elämiseen.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä, laaja-alainen ja vankka osaaminen terapiatyön ja kuntoutuksen alueelta eri-ikäisten asiakkaiden parissa. Toimin myös yksilö- sekä ryhmätyönohjaajana. Työkokemusta on kertynyt julkiselta ja yksityiseltä puolelta sekä lastensuojelusta. Erityisosaaminen liittyy luovuusterapian asiantuntijan pitkään ja laaja-alaiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Client group

Työskentelen yli 16 vuotiaitten nuorten ja aikuisten kanssa

Additional information

Pohjakoulutukseltani olen psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja toimintaterapeutti amk. Luovuusterapeuttinen työote antaa hyvän mahdollisuuden käsitellä eri kehitysvaiheessa olevia haasteita etenkin, kun sanallinen ilmaisu ei tunnu riittävän oman itsen tai elämisen haasteiden jäsentämiseksi. Luovuusterapia koskettaa ja käsittelee ihmisyyden eri tasoja ja samanaikaisesti toimii siten eheyttävästi. Luovuusterapiaa voidaan hyödyntää erilaisissa oman elämän kysymyksissä, omien tarpeiden tunnistamisessa sekä uusien polkujen etsimisessä.
Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa pyritään aktivoimaan ihmisen omia voimavaroja ja herättämään oivalluksia haasteiden ratkaisemisessa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details