Home Page / Find Your Therapist / Tiina Lappalainen

Tiina Lappalainen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Mikkeli, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen positiivisella ja asiakaslähtöisellä työskentelyotteella toimiva terapeutti. Autan ja tuen asiakasta tunnistamaan pahaa oloa aiheuttavia haitallisia ajattelu- ja toimintamalleja sekä irtautumaan niistä kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvin menetelmin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen asiakaslähtöisellä ja positiivisella otteella työskentelevä terapeutti. Toimintatapani perustuu luottamukseen ja hyvään yhteistyösuhteeseen asiakkaan tavoitteiden suuntaisesti. Uskon kaikkien ihmisten mahdollisuuksiin saavuttaa hyvä ja tasapainoinen elämä. Keskeistä on kuitenkin asiakkaan oman uskon vahvistuminen selviytymiskykyihinsä haasteellisissakin tilanteissa.

Valitettavasti kaikki Kelan tukemat asiakaspaikat ovat täynnä. Mahdollisuus lyhytterapiaan ja kertakäynteihin. Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Tutkimme yhdessä tässä hetkessä esiintyviä haasteita, joihin asiakas toivoo muutosta. Käytän sekä kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan että mindfulnessiin perustuvia menetelmiä asiakkaalle parhaiten sopivalla tavalla. Nämä menetelmät sisältävät haitallisten ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tutkimiseen liittyviä harjoituksia ja kirjallisia tehtäviä. Istuntojen välissä on kotitehtävä, joka liittyy terapiatapaamisella käsiteltyyn aiheeseen.

Issues often worked with
Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana vuodesta 1991 lähtien psykiatrisen sairaaloiden eri osastoilla aina vuoteen 2006 saakka. Suoritin päihdetyön erikoistumisopinnot v. 2005 ja psykoterapeutiksi valmistuin kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutusohjelmasta v. 2009. Olin sairaanhoitajana, psykoterapeuttina ja ohjaajana lääkkeettömässä, yhteisöhoitoon ja -kasvatukseen perustuvassa päihdekuntoutuslaitoksessa, kunnes jäin opintovapaalle v. 2016. Opiskelen sosiaalityötä Itä-Suomen yliopistossa, kirjoitan gradua mindfulnessin vaikutuksista päihteettömyyden ylläpitämiseksi. Olin vuoden verran psykoterapeutin tehtävissä ahdistus-, masennus- ja työuupumusoireisiin tarkoitetussa mindfulnessiin perustuvassa mobiiliterapiaohjelmassa ennen Nosteelle tuloani.

Client group

Aikuiset yksilöasaikkaat, erityisesti muutosta nykytilanteeseen toivovat - olipa kyseessä ahdistus-, masennus-, työuupumus- tai riippuvuusoireista kärsivät asiakkaat.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details