Home Page / Find Your Therapist / Tarja Paakkonen

Tarja Paakkonen

In education Doctor of Health Science (Nutrition), Integrative
Kuopio, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Minulle on tärkeää, että koet olosi turvalliseksi kanssani. Yritän tapaamisissa pitää yllä iloa ja toivoa, jotta voimme löytää voimavaroja myös selviytymiseen. Luottamuksellinen yhteistyösuhde on terapeuttisen työskentelyn perusta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Terapeuttina olen asiakasta arvostava ja salliva. Työskentelyotteeni on aktiivinen, tutkiva, tukea ja tilaa antava. Luottamuksellinen yhteistyösuhde on terapeuttisen työskentelyn perusta. Teoreettisesti olen kiinnostunut kiintymyssuhteen merkityksestä ihmisen kehitykseen. Ajattelen, että koetulla elämänhistorialla on merkitystä, miten ja missä tilanteissa tunteet aktivoituvat. Tietoisuuden lisääminen itsestä ja erilaisten tunteiden hyväksyminen osana itseä helpottaa arjessa toimimista.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Työskentelemme yhteistyössä ja tavoitteellisesti. Määrittelemme yhdessä tavoitteet, mihin haluat muutosta. Keskustelu on keskeinen osa työskentelyä. Tarvittaessa voimme käyttää esimerkiksi rentoutus- ja hengitysharjoituksia, päiväkirjatyöskentelyä, valokuvien käyttöä. Käytän erilaisia lomakkeita ja kyselyitä oireiden kartoituksessa ja psykoterapian arvioinnissa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden työkokemus mielenterveystyöstä eri ikäisten kanssa. Koulutukseltani olen psykiatrian sairaanhoitaja, työnohjaaja, terveystieteiden tohtori. Valmistun ensi vuonna psykoterapeutiksi. Koulutuksen suuntaus on integratiivinen, joka tarkoittaa mahdollisuutta yhdistää eri terapiasuuntauksia ja menetelmiä asiakkaan tarpeen mukaan.

Client group

Vastaanotolle voit tulla keskustelemaan elämääsi haittaavista asioista, ihmissuhteisiin liittyvistä vaikeuksista tai mielenterveyteen liittyvistä oireista. Tarjoan psykiatrisen sairaanhoitajan käynteinä tukea antavia terapeuttisia keskusteluja (hinta 70 euroa/ 50 min) sekä koulutuspsykoterapiaa (hinta 60 euroa/ 45 min).

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.