Home Page / Find Your Therapist / Taiga Solén

Taiga Solén

In education Psychologist, Cognitive
Helsinki,
koko Suomi, etävastaanotto,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
I am a 3rd year psychotherapy student graduating 12/2023. I'm a warm, caring and encouraging therapist, nurturing a safe environment with my calm presence. We build a shared understanding of the situation and then choose our approach and methods. They can be cognitive and cognitive-analytic, and aim at corrective experiences, such as ego state, schema, imagery, hypno- or trauma therapy.

Previously as an occupational health psychologist I provided short therapy and as a psychotherapy student since 2020 also long therapies. I have provided EMDR-therapy since 2019 and participated in many conferences and extra courses focusing on trauma therapy. My style is integrative and holistic, noting the mind-body connection.

I work with adults. In addition to trauma I specialize in stress and burn-out. I can also support with multicultural and international adjustment difficulties, or dealing with fertility issues, miscarriages or abortions. I only work through video meetings, in evenings.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Cognitive analytic
Additional Training

Crisis and traumas EMDR Schema therapy Hypnosis

About me as a therapist

Terapeuttina olen lämmin, välittävä ja kannustava. Rakennan turvallista ilmapiiriä rauhallisella, läsnäolevalla ja arvostavalla otteellani. Olen eläytyvä ja tietoinen tunteiden voimasta. Joskus myös huumori voi auttaa. Olen vaikuttunut asiakkaideni tekemästä työstä, jota saan olla mukana avustamassa. Pidän työstäni, koska saan olla tutkimassa jatkuvasti uusia ihmiselämän kokemisen ulottuvuuksia ja löytämässä keinoja päästä haastavista kohdista eteenpäin. Koen myös itse oppivani uutta yhteisellä tutkimusmatkalla asiakkaideni kanssa.

I'm a warm, caring and encouraging therapist. I nurture a safe environment with my calm and respectful presence. I am empathetic and aware of the power of feelings. Sometimes humor can be helpful, too. I am humbled by the therapeutic growth that my clients work for, and by the chance to assist them on that journey. My job allows me to constantly learn more about life and finding ways forward in challenging situations.

About my therapy sessions

Alussa jäsennämme tilanteen, taustan ja muutostavoitteen. Kuvaajien piirtäminen auttaa tuomaan mielen sisällöt näkyviksi ja yhteisesti havainnoitavaksi. Näin rakennamme yhteistä ymmärrystä, kieltä ja yhteistyötapaa. Tältä pohjalta sovimme yksilöllisesti menetelmistä, joita haluamme käyttää. Niitä voivat olla kognitiivisia ajattelumalleja tarkastelevat tai kongitiivis-analyyttiset menetelmät, sekä kokemukselliset minätila- ja mielikuvatyöskentelyyn ja skeema-, hypno- tai traumaterapiaan liittyvät tunnekeskeiset menetelmät.

We begin by building a shared understanding of the situation, background and desired change. Drawing visual mappings helps in observing the internal world and in finding a shared language. Then we can find the best way to co-operate and choose the approach and methods. They can include cognitive and cognitive-analytic methods, and methods focusing on emotion-centered corrective experiences, such as ego state, schema, imagery, hypno- or trauma therapy.

Issues often worked with
Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Panic attacks Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Multiculturalism / immigrants
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt koulu-, henkilöarviointi- ja työterveyspsykologina ja aiemmin liike-elämässä ekonomina. Opiskelen psykoterapiaopintoja 3. vuotta ja valmistun 12/2023. Jo sitä ennen työskentelin lyhytterapeuttisesti ja 2020 lähtien myös pitkissä ja keskipitkissä psykoterapiaprosesseissa. Olen työskennellyt EMDR-terapeuttina vuodesta 2019 lähtien ja osallistunut useisiin traumaterapian konferensseihin ja lisäkoulutuksiin. Työskentelen kokonaisvaltaisesti ja integratiivisesti, huomioiden kehon ja mielen yhteyden.

I have worked as a high school, personnel assessment and occupational health psychologist and before that in corporate business. I am a 3rd year psychotherapy student, graduating in 12/2023. I provided short therapy already before, and since 2020 also long therapy. As an EMDR-therapist I have worked since 2019. I have participated in many conferences and extra courses focusing on trauma therapy. My style is integrative and holistic, noting the mind-body connection.

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa suomeksi tai englanniksi. Traumatyöskentelyn lisäksi erityisosaamistani on stressi ja uupumus. Oman monikulttuurisen taustani ja kansainvälisen kokemukseni myötä voin tukea sopeutumisongelmissa. Lisäksi voin tukea selviytymistä hedelmällisyyteen, keskenmenoon tai aborttiin liittyvissä tilanteissa.

I work with adults either in English or Finnish. In addition to trauma I specialize in stress and burn-out, and also support managers and experts through coaching and mentoring. Through my own multicultural and international expat experience, I can support in cultural difficulties. I can also help in dealing with fertility issues, miscarriages or abortions.

Additional information

Vastaanottoni on ainoastaan videovastaanottona, joten asiakkaani voivat olla missä tahansa päin Suomea tai maailmaa. Vastaanottoaikani ovat iltaisin. Näet vapaat ajat ja voit varata ajan suoraan nettisivuillani www.freeminds.fi.

I only offer video meetings, so my clients can be anywhere in Finland or the world. My appointments are in the evenings (Finnish time). You can check the available appointments and make a booking directly on my website www.freeminds.fi.

First session price

109.00

Regular session price

109.00

Pricing details

109 eur per 45 min
tupla-aika on 90 min, jonka hinta on 199 eur