Home Page / Find Your Therapist / Sonja Kumlander

Sonja Kumlander

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Turku,
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Olen psykofyysisesti suuntautunut psykologi ja itsemyötätuntotutkija. Hahmotan ihmisen kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä. Terapeuttisessa työskentelyotteessani korostuu kehon ja mielen välisen yhteyden lempeä, armollinen ja hyväksyvä huomioiminen.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
Additional Training

Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Työskentelyssäni keskeisiä piirteitä ovat tietoinen läsnäolo, myötätuntosuuntautuneisuus, kohtaaminen, ei-tietävä ote ja aito kiinnostus toisen ihmisen ainutlaatuista sisäistä maailmaa kohtaan. Kuuntelijana olen aktiivinen, tilaa ja tukea antava. Toivon, että vastaanotolleni saapuva ihminen voi kokea tulevansa hyväksytyksi, kuulluksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on. Pidän erityisesti ennaltaehkäisevästä ja itseymmärryksen sekä itsesäätely- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen suuntautuvasta työskentelystä. Vastaanottotyössä koen tärkeäksi kiinnittää huomiota sekä sanalliseen että sanattomaan vuorovaikutukseen. Kehollisten menetelmien sekä myötätuntonäkökulman soveltaminen asiakastyössä ovat vahvuuksiani, joita ovat tukeneet täydennyskoulutuksena käymäni, vuoden kestävä Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus, myötätuntotutkimuksesta ammentamani ymmärrys, oma aktiivinen kiinnostukseni keho-mieli -yhteyttä kohtaan sekä harrastuneisuus tietoisen liikkeen ja luovan tanssin parissa.

About my therapy sessions

Asiakastyön lähtökohtana on kunkin ihmisen yksilöllinen tilanne, tarpeet ja toiveet. Työskentelyn aluksi käymme läpi, mitä asiakas työskentelyltä kaipaa. Yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnittelemme työskentelyä siten, että se tukee mahdollisimman hyvin työskentelylle asetettuja tavoitteita. Työskentelyn aikana voimme tutkia sekä vastaaottotilanteessa että muualta asiakkaan elämästä nousevia teemoja, ja näihin teemoihin liittyviä tunteita, ajatuksia & tuntemuksia. Vastaanotolla voimme työskennellä paitsi keskustellen, myös erilaisia kehollisia menetelmiä (mm. kehotietoisuus-, hengitys- ja liikeharjoitukset) hyödyntäen. Myös mielikuva- ja kirjoitusharjoituksia on mahdollista sitoa osaksi työskentelyä.

HUOM. Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Issues often worked with
Personal growth and development Challenging life situation Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Relationship problems
Areas of Specialization
Eating disorders
My professional background and knowledge

Psykologin koulutuksen (PsM) lisäksi olen käynyt täydennyskoulutuksena vuoden kestävän Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksen, mikä tukee valmiuksiani työskennellä keho-mieli -yhteyden parissa. Myös Mentalisaatioon perustuvan hoidon peruskoulutus (MBT, Mentalization-Based Treatment: Basic Training) on syventänyt osaamistani kehon ja mielen kuuntelemiseen liittyen.
Lisäksi oma, itsemyötätuntoon liittyvä tutkimustyöni sekä perehtyneisyys myötätuntosuuntautuneeseen lähestymistapaan terapeuttisessa työssä vahvistavat kykyäni tukea muita matkalla kohti myötätuntoisempaa suhtautumista niin itseä kuin toisia kohtaan. Ymmärrystäni syömiskäyttäytymisessä sekä suhteessa omaan kehoon ilmeneviä haasteita kohtaan on rikastanut myös vuosien vapaaehtoistyö syömishäiriöstä kärsivien ihmisten parissa. Ensimmäiseltä koulutukseltani olen juristi (OTM).

Client group

Teen pääasiassa yksilötyötä aikuisasiakkaiden kanssa. Psyykkiseen kuormitukseen tai haastavaan elämäntilanteeseen tukea kaipaavien ihmisten ohella työskentelen mielelläni itsesäätely- ja vuorovaikutustaitojensa kehittämisestä, oman elämänsä ihmissuhteista sekä hyvinvoinnistaan ylipäätään kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Erityisen mielelläni otan vastaan asiakkaita, jotka kokevat mielenkiintoa keho-mieli -yhteyteen fokusoivaan työskentelyyn.

Syömiseen ja kehonkuvaan liittyvissä haasteissa sekä myötätuntoisen minäsuhteen vahvistamisessa työskentelen myös nuorten (yli 13-vuotiaat) kanssa. Tarjoan aikoja myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Additional information

Tavoitteenani on, että työskentely kanssani auttaa asiakasta kehittämään myötätuntoista ja ymmärtävää suhdetta niin itseen kuin toisiin ihmisiin, ja tukee asiakkaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.
Mentalisaatioon perustuvan hoidon peruskoulutus (MBT, Mentalization-Based Treatment: Basic Training) sekä hengitykseen liittyvät lyhyemmät koulutukset (mm. Hengitys työvälineenä) ovat syventäneet ymmärrystäni kehon ja mielen kuuntelemisen tärkeydestä. Pidän vahvuutenani myös syömishäiriöstä kärsivien ihmisten parissa tekemääni vapaaehtoistyötä, joka on auttanut minua ymmärtämään syömiskäyttäytymisessä ja suhteessa omaan kehoon ilmenevää oireilua.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details