Home Page / Find Your Therapist / Sonja Eräranta

Sonja Eräranta

Psychotherapist, Psychologist, Couple therapy
Tampere, Hämeenpuisto
English Finnish
Customer Groups
Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y Families Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Onko elämäntilanteessasi huolta tai murhetta? Tahdotko lisätä ymmärrystä ja kommunikaatiota ihmissuhteissasi? Kaipaatko yhteyden kokemusta tai rakkaudellisuutta? Vastaanotolleni voit tulla omana itsenäsi niin omille käynneille, pariskuntana, perheenä tai läheistesi kanssa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapeutti. Olen Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja perheterapiassa ja paripsykoterapiassa. Yksilötyöskentelynä tarjoan psykologista keskusteluhoitoa.

Psykoterapeuttina ja psykologina olen asiakasta arvostava, voimavarakeskeinen, avoimesti ja moninäkökulmaisesti työskentelevä sekä lämmin ja läsnä oleva. Työskentelen joustavasti ja ihmisläheisesti. Koen tärkeänä kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemusten mahdollistumisen elämän tärkeissä ihmissuhteissa ja suhteessa omaan itseen.

About my therapy sessions

Työskentelyn sisällöt ja tavoitteet määritellään aina yhdessä, ja tavoitteena on löytää asiakkaalle hyödyllisimmät ja tavoitteiden saavuttamista tukevat työskentelyn muodot. Psykoterapeuttisen keskustelun lisäksi hyödynnän esimerkiksi kehollisuutta ja kokemuksellisuutta sekä visuaalisuutta ja musiikkia asiakkaiden toiveiden mukaan.

Haastavien elämäntapahtumien tai elämäntilanteiden kohdatessa psykoterapeuttinen työskentely voi auttaa löytämään askelmia kohti toiveikkuutta. Työskentelyssä on myös mahdollista tutkia yhdessä aikaisempia elämäntapahtumia ja niiden merkitystä nykyhetken ihmissuhteissa ja elämässä. Työskentelyn tavoitteena on mahdollistaa muutosta ja vahvistaa hyvinvointia.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Sexual problems Anger management Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen pari- ja perheterapian voimavarakeskeinen psykoterapeutti, psykologi, uusperheneuvoja ja työnohjaaja. Minulla on yli vuosikymmenen kokemus ihmissuhdetyöstä perheneuvolapsykologina niin aikuisten kuin lastenkin kanssa.

First session price

140.00

Regular session price

140.00

Pricing details