Home Page / Find Your Therapist / Solveig Karlsson
Psychotherapist, Social studies, Couple therapy
Helsinki, Keskusta
Finnish Swedish English
Customer Groups
Adults 18-67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
Family Therapist in an advanced level SMS
Emotionally Focused Therapist and Supervisor ICEEFT

Familjeterapeut på krävande specialnivå SMS
Emotionellt Fokuserad Parterapeut EFT ICEEFT
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Additional Training

Crisis and traumas EMDR Schema therapy

About me as a therapist

Olen osallistuva ja kuunteleva, ja pyrin luomaan turvallista ilmapiiriä asiakkailleni. Terapia on yhteinen matka, jossa terapeutti toimii rinnalla kulkijana
niin kauan, kuin on tarvetta. Tärkeintä on saada kokemus siitä, että tulee ymmärretyksi terapeutin taholta. Pariterapiassa on tärkeää tulla nähdyksi myös yksilönä.. Parin välinen vuorovaikutus on fokuksessa. Myös alkuperäisten kiintymyssuhteiden merkitys parisuhteessa on hyvä tuoda näkyväksi.

About my therapy sessions

Työskentelen kiintymyssuhdeteorian pohjautuvaan Tunnekeskeisen pariterapian menetelmän mukaan.
Istunnossa luodaan yhteyttä asiakkaisiin, jonka jälkeen kartoitetaan ongelmat ja jumit.
Tilanteen rauhoitettua, syvennetään yhteys ja käsitellään pettymyksiä ja haavoja, jaetun kokemusten avulla.
Seuraavassa vaiheessa pyritään ilmaisemaan perustunteet ja tarpeet toiselle vastavuoroisesti ymmärrettävämmällä tavalla.
Uusi tunneyhteys vahvistetaan mahdollisimman pysyväksi.

Käytän myös perheterapian ja traumaterapian viitekehystä ylisukupolvien ja tunteiden säätelyn työstämisessä.

Issues often worked with
Relationship problems
My professional background and knowledge

Vaativan eritistason perheterapeutti SMS
Pätevöytynyt Tunnekeskeinen pariterapeutti EFT ja työnohjaaja ICEEFT
Traumaterapiakoulutus
Ratkaisukeskeinen koulutus MLL

Pitkäaikainen kokemus pareista ja perheistä sekä julkisella puolella että ammatinharjoittajana

First session price

171.00

Regular session price

171.00

Pricing details

- 171€ pariterapiakäynti
- 125€ yksilökäynti

Katso tarkemmin Väestöliiton sivuilta hinnasto.