Home Page / Find Your Therapist / Sirpa Tokola-Kemppi

Sirpa Tokola-Kemppi

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive analytic
Joensuu, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen psykologi, psykoterapeutti ja PsT. Psykoterapian perusta on luottamuksellinen, avoin vuorovaikutussuhde, jossa yhdessä asetetaan terapian tavoitteet. Yhdessä jäsennetään myös ongelmien taustalla olevia sisäistyneitä suhdeasetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja ja etsitään uusia.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Työskentelytyylini on empaattinen, analyyttinen ja rohkaiseva. Tutkin ja havannoin yhdessä terapiassa kävijän kanssa hänen oireitaan ja kokemuksiaan. Olen tilaa antava ja samalla aktiivinen keskustelija. Kannustan lähestymään myös vaikeita kokemuksia ja tunteita. Myötäelän ja samalla kannustan rohkeaankin itsehavinnointiin. Työskentelyn tavoitteena on muuttaa ongelmallisia toimintatapoja ja toimimattomia selviytymismalleja.

About my therapy sessions

Kahdenkeskisessä kohtaamisessa asiakkaan kanssa me keskustelemme. Käyttämäni menetelmät ja tekniikat sisäänrakentuvat lähes pääosin tähän yhteiseen dialogiin, jonka avulla lähestymme terapiassa kävijän sisäistä maailmaa. Pyrin selventämään ja tulkitsemaan terapiassa kävijän kokemuksia ja kertomusta. Joskus tässä terapeutin ja terapiassa kävijän yhteisessä tutkimustyössä tarvitaan myös erilaisia tehtäviä ja apuvälineitä. Pyrin kuitenkin ensi sijaisesti siihen, että keskustelussa saadaan yhteiseen tarkasteluun terapiassa kävijän kokemuksia, jotta niitä voidaan paremmin ymmärtää ja sitä kautta etsiä muutosta terapiassa kävijän kokemisen tapaan ja elämäntilanteeseen.

Issues often worked with
Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Lasten ja nuorten psykologipalveluista minulla on 15 vuoden työkokemus. Tällä hetkellä toimin päätoimisesti julkisella sektorilla aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen psykologina. Psykoterapeuttina toimin sivutoimisesti. Olen työskennellyt ennen psykologiksi valmistumistani opettajana ammattioppilaitoksessa 3,5 vuotta. Minulla on opettajan pedagoginen pätevyys. Vuonna 2014 väittelin psykologian tohtoriksi psykoterapian alalta (Psykoanalyyttisen psykoterapian merkityksiä kirjailijahaastattelujen valossa).

First session price

0.00

Regular session price

1.00

Pricing details