Home Page / Find Your Therapist / Sirkka Naukkarinen

Sirkka Naukkarinen

Psychotherapist, Other, Visual art therapy
Helsinki, Ala-Malmi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen psykodynaaminen psykoterapeutti (VET), kuvataideterapeutti (VET). Pitkäaikainen kokemus eri ikäisten parissa työskentelystä niin yksityisesti kuin Perheneuvolassa. Myös kouluttaja ja työnohjaajakoulutus ja kokemus. HUS ostopalvelupsykoterapeutti. Teen ensisijaisesti pitkiä hoitoja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Visual art therapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth)

About me as a therapist

Olen kokenut, rauhallinen, asiakkaan tarpeita kuunteleva ja luottamuksellista suhdetta rakentava. Kohtaan asiakkaan mielelläni kuvallisen työskentelyn alueella, sitä yhdessä tutkien ja siihen ymmärrystä löytäen. Lapsiasiakkaiden kohdalla olen aktiivisempi. Kunnioitan myös lapsen ja hänen vanhempiensa välistä suhdetta ja haluan myötävaikuttaa sen hyvään rakentumiseen. Olen tilaa antava, mutta myös rajoja asettava, jotta terapiatyöskentely mahdollistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Uskon, että itsemme todelliset puolet tulevat näkyviksi selkeimmin kuvassa, niin tekijälle itselleen kuin terapeutille.

About my therapy sessions

Viihtyisässä vastaanottotilassa on monipuolinen taidevälineistö piirtämiseen, maalaamiseen, muovailuun, rakenteluun jne. Kovia ja pehmeitä materiaaleja. Keskustelun ollessa hankalaa voin auttaa asiakasta eteenpäin tarjoamalla aiheen tai materiaalin. Terapian edetessä ja luottamuksen lisääntyessä hän alkaa työstää elämäänsä hankaloittavia kokemuksia, pelkoja, ajatuksia jne. Työstäminen tapahtuu pääasiallisesti kuvallisin keinoin. Tehdyn tarkastelu ja siitä keskusteleminen auttaa integroimaan koetun uudella tavalla osaksi itseä. Tämä on monipolvinen ja aikaakin vaativa prosessi, joka mahdollistaa oireiden helpottumisen ja omien voimavarojen löytymisen ja käyttöönoton. Tarvittaessa käytän sukupuutyöskentelyä, erilaisia rauhoittumiskeinoja ja kirjoittamista.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
First session price

75.00

Regular session price

90.00

Pricing details