Home Page / Find Your Therapist / Sini Jylhä-Vuorio

Sini Jylhä-Vuorio

Psychological therapy Psychologist, Integrative
Helsinki, Kamppi
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Olen psykologi ja kouluttaudun aikuisten ja nuorten integratiiviseksi psykoterapeutiksi (Helsingin yliopisto, 2017-2020). Tarjoan sekä lyhyt- että pitkäkestoista keskusteluapua vaikeiden elämäntilanteiden ja mielenterveyden ongelmien käsittelyyn.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Olen terapeuttina lämmin ja avoin, tarpeistasi riippuen aktiivisempi tai enemmän tilaa antavampi. Pidän tärkeänä hyvää yhteistyösuhdetta, jossa on turvallista tutkia yhdessä tilannettasi. Toiveistasi ja terapian tavoitteista pyritään neuvottelemaan yhteisesti. Olen suuntaukseltani integratiivinen, eli tapaamisilla voidaan hyödyntää erilaisia lähestymiskulmia joustavasti.

Huom. Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun!

About my therapy sessions

Ensimmäisellä käynnillä keskustelemme siitä, millaisten vaikeuksien vuoksi etsit apua ja millaisia toiveita sinulla on työskentelymme suhteen. Käynneilläni pyritään löytämään uudenlaista ymmärrystä ongelmiisi, miten ongelmasi ovat syntyneet ja millaiset tekijät niitä mahdollisesti ylläpitävät. Käynneillä saatetaan tutkia ajankohtaisia ajatuksia, tunteita ja psyykkisiä selviytymiskeinoja tai tarkastella enemmän elämänhistoriaan liittyviä asioita. Lyhyemmillä jaksoilla on usein hyvä valita jokin tietty aihe, jonka parissa työskennellään. Työskentely perustuu pitkälti yhteiseen keskusteluun, mutta käynneillä saatetaan hyödyntää myös erilaisia harjoituksia tai havainnollistaa tilannettasi esimerkiksi piirtäen.

Issues often worked with
Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Psychotic disorders
My professional background and knowledge

Olen valmistunut psykologiksi Helsingin yliopistosta 2013 ja työskennellyt useamman vuoden psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisten parissa. Työni kautta minulle on tuttua muun muassa mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, psykoosit, sekä persoonallisuuden häiriöt. Olen aloittanut aikuisten ja nuorten integratiivisen viitekehyksen psykoterapeuttiopinnot v.2017. Lisäksi minulla on lisäkoulutusta kognitiivisen terapian menetelmistä psykoosioireisiin liittyen.

Client group

Otan vastaan aikuisia ja nuoria aikuisia, erilaisissa elämän haasteellisissa tilanteissa ja mielenterveyden pulmissa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details