Home Page / Find Your Therapist / Sini Jylhä-Vuorio

Sini Jylhä-Vuorio

Psychotherapist, Psychologist, Integrative
Helsinki, Kaisaniemi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen psykologi ja integratiivinen yksilöpsykoterapeutti (HY 2017-2020). Työkokemusta minulla on useamman vuoden ajalta psykiatrisesta avohoidosta erilaisten mielenterveyden ongelmien parista. Tällä hetkellä minulla on tilaa lyhytterapiaan, sekä yksittäisille tuki- ja neuvontakäynneille.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina lämmin ja avoin, pyrin työskentelemään aktiivisesti, mutta kuitenkin antaen tilaa. Pidän tärkeänä hyvää yhteistyösuhdetta, jossa on turvallista tutkia yhdessä tilannettasi. Toiveistasi ja terapian tavoitteista pyritään neuvottelemaan yhteisesti. Olen suuntaukseltani integratiivinen, eli tapaamisilla voidaan hyödyntää erilaisia lähestymiskulmia joustavasti.

About my therapy sessions

Ensimmäisellä käynnillä keskustelemme siitä, millaisten vaikeuksien vuoksi etsit apua ja millaisia toiveita sinulla on työskentelymme suhteen. Käynneilläni pyritään löytämään uudenlaista ymmärrystä ongelmiisi, miten ongelmasi ovat syntyneet ja millaiset tekijät niitä mahdollisesti ylläpitävät. Käynneillä saatetaan tutkia ajankohtaisia ajatuksia, tunteita ja psyykkisiä selviytymiskeinoja tai tarkastella enemmän elämänhistoriaan liittyviä asioita. Lyhyemmillä jaksoilla on usein hyvä valita jokin tietty aihe, jonka parissa työskennellään. Työskentely perustuu pitkälti yhteiseen keskusteluun, mutta käynneillä saatetaan hyödyntää myös erilaisia harjoituksia tai havainnollistaa tilannettasi esimerkiksi piirtäen.

Issues often worked with
Personal growth and development Psychotic disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Psychotic disorders
My professional background and knowledge

Olen valmistunut psykologiksi 2013, sekä integratiiviseksi psykoterapeutiksi 2020 Helsingin yliopistosta. Lisäksi minulla on lisäkoulutusta kognitiivisen terapian menetelmistä psykoosioireisiin liittyen. Olen työskennellyt useamman vuoden psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisten parissa. Työni kautta minulle on tuttua muun muassa mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, sekä psykoosit. Yksityisvastaanottoa olen pitänyt 2020 alkaen.

Client group

Otan vastaan aikuisia ja nuoria aikuisia, erilaisissa elämän haasteellisissa tilanteissa ja mielenterveyden pulmissa. Tällä hetkellä ei vapaita paikkoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

95e/45min. Hintaan lisätään Kompin toimistomaksu.