Home Page / Find Your Therapist / Satu Heikkinen

Satu Heikkinen

In education Occupational therapist, Cognitive behavior therapy (CBT)
Tampere, Keskusta
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Are you searching for a vigorous but compassionate therapist? I am studying cognitive behavioral therapy in Tampere University, and have now openings on fridays between 8 am and 3 pm for new psychotherapy clients. Office is loacated next to railway station in central Tampere. I am specialist in anger management, substance abuse and working with clients in neurospectrum ( Adhd, autism spectrum etc.) I have a degree in applied and clinical behavior analysis from Tampere University, and I am currently working as an occupational therapist with children and adolescents on neurospectrum.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Terapeuttina olen napakka ja tavoitesuuntautunut, mutta muokkaan työskentelyäni sen mukaan mikä parhaiten asiakkaitani palvelee. Olen kiinnostunut sinun tarinastasi, mistä olet tähän hetkeen tullut ja minne olet matkalla. Menneisyyden ymmärtäminen on tärkeää, mutta keskityn työskentelyssäni tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Olen työssäni avoin ja läpinäkyvä, pidän tasavertaisesta työskentelytavasta. Vahvuutenani on aito halu auttaa asiakkaitani, sekä taito tietää milloin kuuntelu ja läsnäolo ovat tarpeen, ja milloin toisaalta on aktiivisen työskentelyn vuoro.

About my therapy sessions

Tapaamisen aluksi vaihdamme kuulumiset ja laadimme yhdessä rungon päivän tapaamiselle. Tämän jälkeen alkaa työskentely, jossa hyödynnetään kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Menetelmät valitaan sen mukaan mikä asiakkaan tilannetta ja toiveita parhaiten palvelee. Tapaamisen lopussa sovitaan ja suunnitellaan kotiharjoittelun toteuttamista, mikäli olemme sopineet harjoittelusta myös tapaamisten ulkopuolella. Kotiharjoittelun sujuminen päivitetään aina seuraavan tapaamisen alussa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients People with intellectual disabilities
My professional background and knowledge

Työskentelen tällä hetkellä lasten ja nuorten toimintaterapeuttina, viime vuosina olen työskennellyt paljon tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan parissa. Suurimpana asiakaskuntana ovat neurokirjon asiakkaat, joiden kanssa työskennellään em. teemojen lisäksi mm. vireystilansäätelyn, toiminnanohjauksen ja itsetuntemuksen teemoissa. Vastaanoton lisäksi työskentelen paljon asiakkaiden kodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Olen suorittanut Tampereen Yliopistossa sovelletun ja kliinisen käyttäytymisanalyysin koulutuskokonaisuudet. Lisäpätevyyksiltäni olen myös mm. ART (Aggression Replacement Training)-ohjaaja, Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmän ohjaaja sekä Ydintaitovalmentaja.

Client group

Olen työurani aikana työskennellyt eri ikäisten asiakkaiden kuntouttajana erilaisissa toimintaympäristöissä vaativasta laitoskuntoutuksesta avohuollon palveluihin. Erityisosaamiseni on neurokirjon, kehitysvammaisten, sekä päihdepsykiatrian ja kriminaalihuollon asiakkaiden kanssa työskentelystä. Työskentelen edelleen mielelläni tutun asiakaskunnan parissa, mutta toivotan tervetulleeksi myös uusien asiakaskuntien asiakkaat.

First session price

20.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Vakioaikoja vapaana tällä hetkellä perjantaisin päiväaikaan. Lyhyempiin prosesseihin ja konsultaatiokäynteihin mahdollisuus myös iltaisin.