Satu Deraz

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Family therapy
Turku, keskusta
Finnish English
Customer Groups
Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
EN VALITETTAVASTI VOI OTTAA TÄLLÄ HETKELLÄ UUSIA ASIAKKAITA! Olen Valviran ja KELAn hyväksymä erityistason perhepsykoterapeutti, (kriisi- ja traumapainot.). Käytän työssäni myös DDP-vuorovaikutteista kehityspsykoterapian menetelmää.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tarkastelu, vanhemmuuden tukeminen sekä kiintymyskeskeinen työote ovat lähellä sydäntäni.
Itselleni tärkeää on kunnioittava ja aito läsnäolo sekä avoin ja keskusteleva tapa olla vuorovaikutuksessa ja luoda näin luottamuksellista suhdetta asiakkaisiini. Myötätuntoinen ja empaattinen lähestymistapa vahvistavat asiakkaan omaa hyväksytyksi tulemisen kokemusta ja tämän huomioiminen on minulle myös tärkeää. Koen voivani tarjota turvallisen ja tasavertaisen suhteen asiakkaan ja terapeutin välillä, jossa on mahdollisuus tarkastella vaikeita tai hankaliakin asioita ja tunteita.

About my therapy sessions

Perheterapiassa voidaan käyttää perheterapeuttisia menetelmiä, kuten sukupuu- ja aikajanatyöskentelyä. Tärkeintä on kuitenkin se, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi omana ainutlaatuisena itsenään. Asiakkaan omien kasvutarinoiden kuuleminen ja tarkastelu sekä omien kiintymys- ja vuorovaikutusmallien tunnistaminen yhdessä eri perheenjäsenten tai parien kesken saattavat auttaa heitä jäsentämään ja oivaltamaan omien toimintamalliensa syitä. Hyväksyvä ja korjaava vuorovaikutussuhde sekä yhteiset oivallukset ovat avainsanoja toimivamman arjen puolesta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Panic attacks Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development
First session price

60.00

Regular session price

85.00

Pricing details

85€/tunti