Home Page / Find Your Therapist / Sanna Turola

Sanna Turola

Psychological therapy Psychologist, Solution-oriented
Espoo, Niittykumpu
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Tervetuloa keskustelu,- tuki- ja kriisikäynneille, lyhytterapiaan tai psyykkiseen valmennukseen Espoossa tai videoyhteydellä. Työskentely kanssani tapahtuu tavoitteistasi käsin aktiivisella, läsnäolevalla ja myötätuntoisella työotteella. (Huom! En tee kela-terapiaa tai Hus-osotopalvelulyhytterapiaa)
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
Additional Training

Mindfulness Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Työskentelyotteeni on aktiivinen ja keskusteleva ja olen erityisen kiinnostunut mielen taidoista osana muutoksia, haasteita ja kokemuksia. Merkittävin työskentelyyni vaikuttava tekijä on ratkaisu- ja voimavarakeskeisen terapian viitekehykseni, mikä tarkoittaa sitä, että työskentelen asiakkaan kanssa yhteistyökumppanina keskittyen erityisesti voimavarojen vahvistamiseen, selviytymisen keinojen ja toivon löytämiseen ja ylläpitämiseen sekä ongelmasta eteenpäin pääsemiseen. Lisäksi hyödynnän mm. itsemyötätunnon, hyväksymis- ja omistautumisterapian (hot/ act), mindfulnesin, IPT ja kognitiivisen suuntauksen työkaluja. Tavoitteeni psykologina on, että asiakas tulee kohdatuksi myötätuntoisesti ja läsnäolevasti ja löytää uusia kokemuksia ja näkökulmia tilanteessaan ja saa ne vietyä osaksi arkeaan. Työskentelyssä keskityn asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteet tapaamisille luodaan yhdessä. Toisinaan tarvitaan useampi käynti, mutta uskon, että jo muutamalla käynnillä voidaan saada paljon edistystä.

About my therapy sessions

Tärkein työmenetelmäni on keskustelu, joka pohjautuu erityisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeisiin kysymyksiin ja tehtäviin. Käytän myös mielikuva, -hengitys- ja tietoisen läsnäolon, itsemyötätunnon harjoituksia ja metaforia osana tapaamisia, jos se asiakkaalle sopii. Fläppitaulu on tärkeä osa asioiden jäsentelyä ja tarvittaessa työskentelyä voidaan vahvistaa välitehtävillä ja kirjallisuussuosituksilla. Pidän kokemuksellisuutta ja kehollisuutta tärkeänä ja usein istunnoilla tarkastellaan myös esimerkiksi kehon tuntemuksia ja tilanteessa herääviä tunteita. Tapaamisilla voidaan tutkia aiempia kokemuksia ja niistä selviytymistä sekä toivottua tulevaisuutta esimerkiksi asiakkaan arvoihin peilaten.

Issues often worked with
Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Ammatillinen osaamiseni tärkein pohja tulee psykologin koulutuksesta ja työkokemuksesta kuntoutusalan, työterveyden ja terveyskeskuksen työtehtävistä. Psykologin ammattitaitoa olen kehittänyt jatkokouluttautumalla ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmentajan ja terapeutin viitekehykseen kolmen vuoden jatkotutkinnolla. Olen käynyt myös mindfulness-ohjaajan koulutuksen ja käyttänyt menetelmiä jo useamman vuoden työssäni. Koulutukseen sisältyi itsemyötätunnon taitojen ohjaamisen osuus. Kuntoutuspsykologin työssä kouluttauduin ja käytin paljon hyväksymis- ja omistautumisterapian (hot) menetelmiä. Olen työskennellyt myös mm. vanhemmuuteen ja erilaisiin kipuihin liittyvien asioiden parissa. Tällä hetkellä olen IPT- koulutuksessa.

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa. Yleensä asiakkaani tulevat vastaanotolle erilaisissa elämän kriiseissä, muutostilanteissa sekä itsetuntemuksen tai mielen taitojen vahvistamisen ja harjoittamisen tilanteissa. Voit tulla vastaanotolle mm. ero, - suru, - ja menetystilanteissa, pelkoihin, ahdistukseen, masennukseen, stressiin, suorittamiseen, nukkumiseen ja uupumukseen liittyen, keskustelemaan työhön ja uraan liittyvistä asioista, ihmissuhteisiin liittyvistä asioista, itsetuntemukseen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, vanhemmuuteen liittyvistä asioista ja tai kun haluat vahvistaa psyykkistä suorituskykyäsi esim. urheilu- ja tai esiintymistilanteeseen liittyen. Työskentelen myös lapsensa menettäneiden ja uusperheen aikuisten kanssa. Minulle tärkeä kohderyhmä edellä mainittujen lisäksi ovat vauvaa odottavat, jotka haluavat valmistautua synnytykseen ja vanhemmuuteen tai saada tukea vauvavuoden aikana.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details