Home Page / Find Your Therapist / Sanna Nykänen

Sanna Nykänen

In education Psychologist, Cognitive
Kuopio, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykologi ja opiskelen parhaillaan kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Minulla on kokemusta nuorten ja aikuisten kanssa toimimisesta. Olen työskennellyt etenkin mieliala- ja ahdistusoireiden parissa. Tarjoan mielelläni tukea eri elämäntilanteissa heränneisiin kysymyksiin ja pohdintoihin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Terapiassa on mielestäni tärkeää hyvän yhteistyösuhteen rakentuminen. Olen terapeuttina avarakatseinen ja pidän keskeisenä aitoa halua ymmärtää asiakkaan elämäntilannetta ja siinä ilmeneviä haasteita. Vuorovaikutuksen avoimuus ja yhdessä tapahtuva asioiden tarkastelu ovat mielestäni keskeisiä tekijöitä terapiasuhteessa. Pyrimme löytämään yhdessä työskentelyymme tietyn fokuksen jota kohti terapiasuhteessamme etenemme.

Vastaanotolleni voitkin hakeutua myös erilaisissa elämän kriisitilanteissa, koskivat ne sitten elämänmuutoksia tai ihmissuhteita. Erityisosaamista minulla on seksuaalisen hyväksikäytön traumoihin liittyen.

About my therapy sessions

Työskentelen kognitiivisesta viitekehyksestä käsin ja työssäni hyödynnän kyseisen viitekehyksen mukanaan tuomia työskentelymenetelmiä. Menetelmät hioutuvat asiakaslähtöisesti kuhunkin tilanteeseen sopiviksi. Pääsääntöisesti etenemme käynneillä keskustelun keinoin. Terapiasuhteen kesto määrittää myös sitä, minkälaisiksi terapiaistuntojen sisällöt kokonaisuudessa muotoutuvat. Tärkeintä on löytää työskentelymenetelmät jotka tuntuvat mielekkäiltä, ja jotka edesauttavat yhdessä asetettuun tavoitteeseen pääsyä.

Tällä hetkellä voit hakeutua luokseni yksittäisille neuvonta- tai tukikäynneille tai lyhytkestoiseen terapiaan.

Issues often worked with
Challenges in parenting Burnout Panic attacks Subtance abuse/addiction Changing lifestyle Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani psykologian maisteri ja mukana kognitiivisen psykoterapian koulutusohjelmassa. Valmistun vuoden 2020 lopussa.

Client group

Olen työskennellyt nuorten, nuorten aikuisten sekä aikuisten parissa.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Psykologin tuki- ja kriisikäynnit, 85 e
Matalan kynnyksen neuvontakäynti, 85 e
Psykoterapiakoulutettavan antama hoito, 70e.