Home Page / Find Your Therapist / Sanna Isosävi
Psychotherapist, Doctor of Philosophy (Psychology), Early interaction
Helsinki, Kamppi
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
I'm a psychologist (PhD) and a parent-infant psychotherapist. I work with individuals/families wishing to or in the process of becoming parents; who have insecure or traumatic backround; who suffer from infertility; who are afraid or worried about birth, bonding with the infant, their ability to regulate their emotions, their overall coping, or suffer from excess stress or mood and anxiety symptoms. The length of treatment and sessions are agreed upon individually, and goals set jointly. I work in an active and respectful way in striving to help individuals and families to understand themselves and each other better.
Psychotherapeutic Orientation
  • Early interaction
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Body-oriented psychotherapy Crisis and traumas Supporting attachment

About me as a therapist

Olen aktiivinen, mutta asiakasta kuunteleva ja tilaa antava. Kunnioitan kokemuksen ja kehityksen moninaisuutta. Jokainen saa tulla vastaanotolle omana itsenään, käyntien tavoitteena ei ole arviointi tai arvostelu. Asetan asiakkaan/asiakkaiden kanssa yhdessä hoidolle selkeät tavoitteet ja hoidon aikana näitä tarkastellaan yhdessä. En tiedä asiakkaan puolesta, mutta autan tavoittelemaan omaa ja toisen kokemusta. Keskityn myös konkretiaan: miten koetut ongelmat näkyvät yksilön tai perheen arjessa ja mitä muutosta niihin toivotaan.

About my therapy sessions

Istuntojen rakenne ja osallistujat sovitaan yksilöllisesti asiakkaan/aiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Yksilöpsykoterapiakäynnit ovat kestoltaan 45 minuuttia, raskausajan käynnit yleensä 60 minuttia. Vauvaperheiden käynneillä vauva on aktiivinen osallistuja jakäynnit kestoltaan yleensä 90 min. Tällöin yhtenä hoidon keskeisenä osa-alueena on vanhemman/vanhempien ja vauvan muodostuva suhde. Asiakas/asiakkaat tuottavat istuntojen sisällön, mutta kyselen ja jäsennän keskustelua ja vuorovaikutusta.

Issues often worked with
Burnout Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Changing lifestyle Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Challenging life situation Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Feeling bad
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Multiculturalism / immigrants
My professional background and knowledge

Valmistuin psykologiksi (PsM) vuonna 2008 ja psykologian tohtoriksi 2019. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutiksi valmistuin 2017. Olen käynyt sensomotorisen (kehoon keskittyvän) psykoterapian I -tason koulutuksen. Aloitan syksyllä 2019 Helsingin yliopistossa aikuisten integratiivisen viitekehyksen yskilöpsykoterapeuttiopinnot.
Olen erikoistunut turvattoman tai traumaattisen kiintymyshistorian huomioimiseen, mentalisaatiopohjaiseen työotteeseen sekä kehon huomioimiseen psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Työurallani olen keskittynyt erityisesti raskausajan ja vauvavaiheen psykoterapeuttiseen hoitamiseen. Lisäksi minulla on kokemusta aikuispsykiatriasta, lastenpsykiatriasta ja lastensuojelusta.

Client group

Työskentelen aikuisten ja perheiden kanssa, joilla on vanhemmaksi tulemisen toive tai tähän liittyviä huolia ja pelkoja; joilla on turvattomia tai traumaattisia kokemuksia; jotka kärsivät mieliala-, ahdistus- tai traumaoireista tai tunteidensäätelypulmista; joiden on vaikeaa muodostaa suhdetta vauvaan/lapseen. Synnytykseen, vauvan kehitykseen, vanhempi-vauvasuhteeseen ja omaan vanhempana osaamiseen liittyvät huolet ja pelot kuuluvat myös osaamiseeni.

First session price

110.00

Regular session price

110.00

Pricing details

Haastattelukäynnit ja kela-terapia: 45 min 90 eur, 60 min 110 eur, 90 min 160 eur. Koulutusvaiheen integratiivinen psykoterapia 60 eur/ 45 min.