Home Page / Find Your Therapist / Sanna Isosävi
Psychotherapist, Psychologist, Early interaction
Helsinki, Kamppi
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
I'm a psychologist and a parent-infant psychotherapist. I work with individuals wishing to or in the process of becoming parents; who have insecure or traumatic backround; who suffer from infertility; who are afraid or worried about labour, their spousal relationship, bonding with the infant, their ability to regulate their emotions with their children, their overall coping, sibling relationships, or suffer from excess stress or mood and anxiety symptoms. The length of treatment and sessions are agreed upon individually with the family, and goals set jointly. I work in an active and respectful way in striving to help individuals and families to understand themselves and each other better.
Psychotherapeutic Orientation
  • Early interaction
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Body-oriented psychotherapy Crisis and traumas Supporting attachment

About me as a therapist

Olen aktiivinen, mutta asiakasta kunnoittava ja tilaa antava. Kunnioitan kokemuksen ja kehityksen moninaisuutta. Jokainen saa tulla vastaanotolle omana itsenään, käyntien tavoitteena ei ole arviointi tai arvostelu. Asetan asiakkaan kanssa yhdessä hoidolle selkeät tavoitteet ja hoidon aikana näitä tarkastellaan yhdessä. En tiedä asiakkaan puolesta, mutta autan tavoittelemaan omaa, puolison ja lapsen kokemusta. Kokemusten lisäksi keskityn myös konkretiaan: miten koetut ongelmat näkevät yksilön tai perheen arjessa ja mitä muutosta niihin toimitaan. Työskentelen mielelläni koko perheen kanssa.

About my therapy sessions

Istuntojen rakenne ja osallistujat sovitaan yksilöllisesti asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Jos perheessä ei ole vauvaa, käynnit ovat yleensä 45 tai 60 min keskustelukäyntejä. Jos vauva on syntynyt, hän on aktiivinen osallistuja käynneillä jotka ovat kestoltaan yleensä 90 min. Tällöin yhtenä hoidon keskeisenä osa-alueena on vanhemman/vanhempien ja vauvan muodostuva suhde. Vauva- ajan käynnit voivat toteutua kotikäynteinä. Jos ongelma tai tavoite koskee koko perhettä (useampia lapsia), hoito räätälöidään tämän mukaan. Asiakkaat tuottavat istuntojen sisällön, mutta kyselen ja jäsennän keskustelua ja vuorovaikutusta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Changing lifestyle Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Challenging life situation Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Feeling bad
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Multiculturalism / immigrants
My professional background and knowledge

Valmistuin psykologian maisteriksi vuonna 2008. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutiksi valmistuin 2017. Syksyllä 2019 väittelen psykologian tohtoriksi.

Työurallani olen keskittynyt erityisesti raskausajan ja vauvavaiheen psykoterapeuttiseen hoitamiseen. Lisäksi minulla on kokemusta aikuispsykiatriasta, lastenpsykiatriasta ja lastensuojelusta.

Olen erikoistunut vanhemman/aikuisen turvattoman tai traumaattisen kiintymyshistorian huomioimiseen, mentalisaatiopohjaiseen työotteeseen perheiden kanssa sekä kehon huomioimiseen psykoterapeuttisessa työskentelyssä.

Client group

Työskentelen aikuisten ja perheiden kanssa, joilla on vanhemmaksi tulemisen toive tai tähän liittyviä huolia ja pelkoja; joilla on turvattomia tai traumaattisia kokemuksia; joilla on parisuhdeongelmia raskaus- ja vauva-aikana; jotka kärsivät mieliala-, ahdistus- tai traumaoireista tai tunteidensäätelypulmista; joiden on vaikeaa muodostaa suhdetta vauvaan/lapseen. Synnytykseen, vauvan kehitykseen, vanhempi-vauvasuhteeseen ja omaan vanhempana osaamiseen liittyvät huolet ja pelot kuuluvat myös osaamiseeni.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

45 min 85 eur, 60 min 100 eur, 90 min 150 eur, kotikäynnit (sis. matka-aika) sopimuksen mukaan