Home Page / Find Your Therapist / Samira Enqvist

Samira Enqvist

In education Nurse, Integrative
Helsinki, Kamppi
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan pitkä-ja lyhytkestoista koulutuspsykoterapiaa integratiivisessa viitekehyksessä joustavasti erilaisia menetelmiä tarpeen mukaan hyödyntäen. Työtapani on tutkiva ja asiakasta omien arvojensa mukaista, elämisen arvoista elämää kohti tukeva.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Mindfulness Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Olen terapeuttina rehellinen ja avarakatseinen. Minua on kuvailtu tuomitsemattomaksi, asiakasta kunnioittavaksi ja tilaa antavaksi. Olen usein saanut palautetta siitä, että olen aina asiakkaan puolella; se tarkoittaa myös uusien näkökulmien tarjoamista ja vaihtoehtoisten ajatusten tutkimista yhdessä. Olen työskennellyt paljon tunne-elämän epävakaudesta sekä masennuksesta kärsivien kanssa ja uskon, että vaikka ihmiset usein kärsivät ongelmista, joita he eivät ole itse aiheuttaneet itselleen, heillä on mahdollisuus toipua niistä.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiatyöskentelyn aloittamiseksi riittää halu tutustua itseen paremmin. Työskentelen integratiivisella työotteella, jonka tarkoituksena on yhdessä neuvotellen löytää sopiva tapa työstää asiakkaalle merkityksellisiä asioita tasavertaisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen turvallisessa ilmapiirissä. Voimme käyttää strukturoituja menetelmiä vauhdittamaan tavoitteen mukaista työskentelyä, mutta tärkeimpänä pidän tilan antamista sille, mikä asiakkaalle on tärkeää ja sen tutkimista yhdessä sallivassa ilmapiirissä, johon asiakas voi asettua tullen hyväksytyksi omana itsenään.

Issues often worked with
Hurting yourself Personal growth and development Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Personality disorders
My professional background and knowledge

Olen aikuisten ja nuorten integratiivisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa, joka on luonteva jatkumo monipuoliselle työskentelyotteelleni mielialahäiriöpoliklinikalla, jossa olen koulutusteni mukaisesti tehnyt lyhytterapeuttisia hoitojaksoja sekä dialektista käyttäytymisterapiaa osana moniammatillista tiimiä ja ohjannut MBCT-ryhmiä. Hyödynnän työssäni skeematerapian, kirjallisuusterapian ja ratkaisukeskeisyyden teemoja.

Client group

Työskentelen mielelläni kaikkien yli 16-vuotiaiden asiakkaiden kanssa, joilla on halu oppia tuntemaan itsensä paremmin. Erityinen mielenkiinnonkohteeni on tunnesäätelyvaikeudet, jotka usein ilmenevät ihmisen elämässä vaikeuksina ihmissuhteissa, kärsimyksenä voimakkaiden tunnetilojen vaihdellessa arvaamattomasti ja vaikeutena elää itselle mielekästä, elämisen arvoista elämää.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details