Home Page / Find Your Therapist / Saana Sievers

Saana Sievers

Psychotherapist, Psychologist, Recource-oriented family therapy
Forssa,
Somero,
English Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y Families Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Terapiassa keskeistä on voimavarojen ja toimijuuden kokemuksen vahvistuminen haastavassa tilanteessa. Hyvinvointi lisääntyy kun voimme hyvin suhteissamme muihin sekä itseemme - joskus voi olla tarpeen työstää asioita myös terapian keinoin. Tarjoan pari- ja perhepsykoterapiaa myös Kelan tukemana.
Psychotherapeutic Orientation
  • Recource-oriented family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen rauhallinen, lämmin ja aktiivinen - kaiken keskiössä asiakkaan kokemusta ja elämäntarinaa arvostava ote ja pyrkimys dialogiin. Minulle on tärkeää huolehtia, että kaikki perheenjäsenet tulevat kuulluksi ja että terapiatilanne koetaan turvallisena tilana avata keskusteluun kaikenlaisia asioita. Asetun perheen rinnalle pohtimaan näkökulmia ja mahdollisia suuntia eteenpäin. Pidän olennaisen tärkeänä perheen ja yksilön oman toimijuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistumista suhteessa ongelmiin ja haastavaan elämäntilanteeseen. Erityistä osaamista minulla on lasten kohtaamisesta terapiatilanteessa: yhteyden luominen lapseen ja lapsen osallistuminen yksilö ja perheterapiassa on minulle tärkeää. Ajattelen, että ihminen kasvaa ja kehittyy aina suhteessa toiseen ja terapeuttina koen suhteet ja niihin liittyvät voimavarat ja kipukohdat keskeisinä - tärkeä kysymys terapiassa onkin miten suhteenne voi ja mitä voimavaroja vielä voidaan löytää yhdessä?

About my therapy sessions

Keskeistä tapaamisten aikana on dialogisuus ja turvallinen keskustelutila, jossa on mahdollista kuulla ja tulla kuulluksi. Elävän dialogin kautta syntyy uudenlaista yhteisesti jaettua ymmärrystä tilanteesta. Painopiste on elämässä ja olemisessa tässä ja nyt: keskustelut rakentuvat sen ympärille, mikä on asiakkaalle merkityksellistä tällä hetkellä. Menneisyys ja koettu elämä on läsnä siten, että terapiassa voidaan tarkastella menneiden elämänkokemusten merkitystä nykyhetkessä. Tapaamisten aikana painottuu yhdessä asioiden tarkastelun kautta uudenlaisen ymmärryksen ja mahdollisuuksien rakentuminen suhteessa ongelmaan. Kehollisuus ja toiminnallisuus voivat myös olla olennainen osa terapiaa mm. kehotietoisuus- ja hengitysharjoitusten sekä kuvallisen ilmaisun kautta. Erityisesti lasten kanssa luovuus on tärkeä osa terapiaa: leikin kautta yhteyden luominen lapseen ja kuvien ja tarinoiden käyttö tunteiden jäsentämisessä ja ilmaisemisessa ovat tärkeitä lapsen osallistumisessa terapiaan.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Burnout Treatment of physical illness Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt työurani ajan psykologina lasten ja perheiden kanssa: perheneuvoloissa, kouluissa ja viimeisimpänä lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön asiakasperheiden kanssa (yli 4 vuoden työkokemus). Erilaiset lapsen kehitykseen, perhe-elämään ja parisuhteeseen, vanhemmuuteen, perheiden kohtaamiin kriiseihin ja traumakokemuksiin sekä perhesuhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyvät teemat ovat vahvinta osaamisaluettani. Psykologin ja pari- ja perheterapeutin osaamista ovat myös aikuisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset, joita lähestyn voimavarakeskeisestä ja integratiivisesta näkökulmasta käsin. Erityistä osaamista minulla on lähisuhde- ja perheväkivaltatyöstä (mm. kouluttaminen ja kehittämistyö).
Koulutus: psykologian maisteri 2011, perhe- ja paripsykoterapeutti 2020, lisä- ja täydennyskoulutuksia mm. lähisuhde- ja perheväkivaltatyöstä, trauma- ja kriisityöstä ja eroauttamisesta sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmistä.

Client group

Voit varata ajan yksilötapaamiseen, pari- tai monisuhteen avuksi tai lapsen/koko perheen kanssa. Erilaisten haasteiden ja ongelmien kanssa selviytyessä kaikki mahdollinen apu ja tuki voi olla tarpeen, joten vastaanotolleni olet tervetullut kaikkien niiden läheisten kanssa, jotka voisivat olla avuksi. Tapaamisten kokoonpanoa voidaan räätälöidä tarpeen mukaan: tapaamisilla voi olla vain yksi perheenjäsen tai useampia. Työskentelyn kestosta sovitaan työskentelyn alussa. Yksittäiset konsultaatiot esimerkiksi lapsen tilanteesta ja vanhempien keinoista tukea lasta ovat myös mahdollisia.
Olen Kelan palveluntuottaja seuraaville asiakasrymille:
Aikuiset 26-67-vuotiaat: Perheterapia ja pariterapia
Nuoret 16-25-vuotiaat: Perheterapiaa ja pariterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit

Additional information

Kotona tehtävä työskentely on minulle tuttua ja siitä voidaan sopia tarpeen mukaan. Etätapaamiset myös mahdollisia.
Minulla on vastaanotto Somerolla sekä Komppi Mehiläisessä/Mehiläisen Forssan toimipiste.

First session price

65.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Tarjoan psykologin keskustelu- ja ohjauskäyntejä 85 e/45 min, 95 e/60 min
Yksilöterapiatapaamiset 85 e/50 min (ei Kelan tukema terapia)
Pari- ja perhepsykoterapiatapaamiset 95 e/60 min ja 130 e/90 min (Kelan palveluntuottaja pari- ja perheterapiassa)