Home Page / Find Your Therapist / Riikka Ylikoski

Riikka Ylikoski

In education Nurse, Cognitive
Pori, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan kognitiivista lyhytterapiaa sekä psykoterapiaopintoihin liittyvää pitkää ja lyhyttä työnohjattua koulutuspsykoterapiaa. Minulla on kymmenen vuoden kokemus päihderiippuvaisten kanssa työskentelystä. Lisäksi tutuiksi ovat tulleet muut riippuvuudet, mielialahäiriöt ja itsetunto-ongelmat.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Asiakastyössä olen rauhallinen ja kuunteleva analyyttinen kiteyttäjä, joka on kiinnostunut kokonaisuudesta sekä juuri sinun yksilöllisestä kokemuksesta tilanteessa. Ensisijaisena tavoitteenani on luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentuminen asiakkaiden kanssa terapiasuhteen ollessa tutkitusti vaikuttavin hoitava tekijä terapiassa. Turvallisessa terapiasuhteessa asiakkaan on mahdollista levollisesti pysähtyä tutkimaan omia kokemuksiaan. Sen avulla on mahdollista käsitellä aluksi mahdottomiltakin tuntuvia asioita. Osaan ohjata lempeästi kipeimpienkin asioiden äärelle nähden toivoa toivottoman tuntuisissakin tilanteissa. Olen tiedonjanoinen ja päivitän tietämystäni jatkuvasti. Usein kysymällä oikeita kysymyksiä ja uteliaalla työotteella syntyy oivalluksia jotka vievät vastausten äärelle, jotka asiakkaassa itsessään on jo valmiina olemassa. Asiakkaiden tilanteet opettavat aina myös terapeuttia.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapian pohja luodaan tasa-arvoisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan kanssa. Ajattelen asiakkaan olevan oman tilanteensa paras asiantuntija, oman roolini ollessa terapiaprosessin asiantuntija. Yhdessä pyrimme jäsentämään, saamaan ymmärrystä ja löytämään ratkaisuja hankaluutta aiheuttaviin tilanteisiin, niihin liittyviin ajatuksiin ja niissä herääviin tunteisiin sekä haitallisiin toimintamalleihin. Yhteistyössä valitaan kognitiivisesta työkalupakista keinot, joilla lähteä viemään asioita eteenpäin ratkaisun suuntaan. Toisille sopivat kirjalliset välitehtävät, toiset saattavat hyötyä enemmän mielikuva- tai altistusharjoituksista. Terapian aluksi hahmotellaan konkreettiset tavoitteet, jolloin terapian etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista voidaan kaiken aikaa seurata. Terapia tähtää elämää helpottavaan muutokseen työskennellen itselle haitallisten toimintamallien, asenteen tai ajatusmallien kanssa. Siinä haluan olla sinua auttamassa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen tehnyt päihdetyötä kymmenen vuoden ajan. Riippuvuuksien kanssa työskentely on opettanut tutkimaan asioita pintaa syvemmältä ja näkemään oireen taakse. Iso osa päihderiippuvaisista perheellisistä on lastensuojelun asiakkuudessa ja työskentely tämän asiakaskunnan kanssa on minulle aiemmasta työstäni tuttua. Päihderiippuvuuden lisäksi hoitamani asiakkaani ovat kärsineet syömishäiriöistä, vakavista traumoista, psykoottisuudesta sekä persoonallisuushäiriöistä. Lisäksi olen työskennellyt rikosseuraamusasiakkaiden kanssa, joiden pulmat rikollisesta ajattelusta, asenteesta ja roolista irtautumiseen ovat vaatineet omanlaistaan työskentelyä ja asennoitumista yhteistyösuhteen vaatiman luottamuksen löytymiseksi. Kognitiivinen lyhytterapeuttinen osaaminen on vahvistanut taitoa lisätä asiakkaan itseymmärrystä tilanteessa. Skeematerapeuttisilla ja kehollisilla menetelmillä asioiden käsittelyssä on päästy tunnetasolle.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden kanssa.
Asiakkaani hakeutuvat palveluihin itse maksaen. En tarjoa tällä hetkellä KELA-terapiaa (koulutuksessa).

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.