Home Page / Find Your Therapist / Riikka Piispa

Riikka Piispa

In education Master of Arts (Education), Cognitive behavior therapy (CBT)
Etäyhteydellä koko Suomi,
Mikkeli, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan koulutuspsykoterapiaa yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Olen pohjakoulutukseltani erityisopettaja, lisäksi minulla on neuropsykiatrisen valmentajan täydennyskoulutus. Olen työskennellyt erilaisissa erityisopetuksen työtehtävissä liki 20 vuotta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Olen pohjakoulutukseltani erityisopettaja, lisäksi minulla on neuropsykiatrisen valmentajan täydennyskoulutus. Olen työskennellyt erilaisissa erityisopetuksen työtehtävissä liki 20 vuotta. Tällä hetkellä opiskelen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi Tampereen yliopistossa.
Erityisopettajuus antaa oman rikkautensa terapeuttina työskentelyyni. Pitkän työkokemukseni ansiosta minulla on kyky asettautua sujuvasti asiakkaan tarvitsemalle taajuudelle. Opettajuus näkyy minussa myös siten, että hahmotan monisyisiä kokonaisuuksia ja toisaalta kykenen pilkkomaan asioita ja ilmiöitä hyvinkin pieniin ja konkreettisiin osiin. Olen työvuosieni aikana kohdannut ja tukenut kymmeniä lapsia, nuoria ja perheitä, joiden arkea ovat haastaneet mm. tarkkaavuus-ja ylivilkkausongelmat, käytöshäiriöt, ahdistuneisuus ja/tai masennus, tunne-elämän vaikeudet tai autismikirjon häiriöt.

About my therapy sessions

Istunnoillani käydään ensin rauhallisesti läpi elämäntarinaasi ja siihen vaikuttaneita tekijöitä, sekä arvioidaan nykytilannettasi. Keskustelujen perusteella muodostamme analyysin, jonka kautta pääsemme havainnoimaan esiin tuomiesi asioiden suhteita toisiinsa ja tilanteeseesi. Asetamme hoitoprosessille yhteistyössä tavoitteet ja suunnittelemme sen mielekästä etenemistä.

Istunnoillani käytän selkiyttämisen apuna mm. kerronnan havainnollistamista piirtäen ja ilmiöiden kuvaamista visuaaliseen muotoon. Voimme myös hyödyntää mielikuvia, kokemuksellista altistusta sekä tietoisen läsnäolon ja rentoutusmenetelmien harjoitteita.
Istuntojen välille annetaan kotitehtäviä, joiden tarkoituksena on havainnollistaa hoidon etenemistä ja kannustaa asiakasta harjoittamaan uusia taitojaan omassa arjessaan.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Erityisopettajan koulutuksen lisäksi olen neuropsykiatrinen valmentaja ja opiskellut harrastusmielessä itsemyötätunnon ja tietoisen läsnäolon teemoja. Olen työskennellyt liki 20 vuotta erityisopetuksen työtehtävissä; erityisluokanopettajana yläkoulussa sekä asiantuntijatyössä, jossa olen kouluttanut ja ohjannut sekä suunnitellut ja toteuttanut monenlaisia tukitoimia. Työnkuvani on edellyttänyt ymmärrystä moniammatillisista verkostoista ja niissä toimimisesta. Koulumaailman tunnen luonnollisesti kuin omat taskuni.

Työkokemukseni kautta minulla on luonteva työote nuoriin ja nuoriin aikuisiin, sekä laaja ymmärrys ihmiselämästä sekä yksilön ja perheiden kerrostuneista haasteista. Olen työvuosieni aikana kohdannut ja tukenut kymmeniä lapsia, nuoria ja perheitä, joiden arkea ovat haastaneet mm. tarkkaavuus-ja ylivilkkausongelmat, käytöshäiriöt, ahdistuneisuus ja/tai masennus, tunne-elämän vaikeudet tai autismikirjon häiriöt.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 13-vuotiaiden nuorten kanssa. Kiinnostuksen kohteitani ovat etenkin ahdistuneisuus ja välttelykäyttäytyminen, uupumus sekä vaativuuden, itsekriittisyyden ja suorittamisen myötä syntyvät haasteet. Olen myös erittäin kiinnostunut eläinavusteisuuden tuomista hyödyistä ihmisten auttamiseen.

Additional information

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa