Home Page / Find Your Therapist / Raija Suikkonen

Raija Suikkonen

Psychotherapist, Other, Psychoanalytic
Helsinki, Pasila
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Lyhyt- ja pitkäkestoiset psykoanalyyttiset ja psykodynaamiset psykoterapiat, pariterapia, konsultaatio ja työnohjaus, myös netin kautta. Kela-pätevyys psykoterapiassa: aikuiset 26–67 v., nuoret 16–25 v. ja vanhempien ohjaus.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Työskentelytapani on asiallisen rauhallinen ja ystävällinen, tilanteeseen sopivan aktiivinen sekä asiakasta kuunteleva ja tilaa antava. Painotan terapiasuhteen turvallisuutta ja luottamuksellisuutta. Terapiaistunnoissa keskiössä on asiakas ja hänen esille tuomansa asiat. Terapeuttina pyrin auttamaan häntä löytämään vastauksia niihin kysymyksiin, joita hän pohtii ja joihin hän etsii apua.

About my therapy sessions

Psykoterapiaistunto on yleisesti ottaen kahden henkilön välistä vuorovaikutusta, heidän välistään keskustelua, joka eroaa muusta kanssakäymisestä oleellisesti siinä, että istunto on ajallisesti rajattu ja painottuu asiakkaan tarpeisiin ja hänen esille tuomaansa aineistoon. Minun tehtävänäni terapeuttina on auttaa asiakasta käsittelemään, työstämään ja selventämään niitä asioita, jotka häntä pohdituttavat. Käsiteltävät asiat voivat liittyä esimerkiksi eri elämäntilanteisiin, opiskeluun tai työhön, ammatinvaihtoon tai valmentautumiseen eri tilanteisiin.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Challenging life situation Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself
Client group

Työskentelen yli 16-vuotiaiden nuorten ja kaikenikäisten aikuisten kanssa. Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian piiriin kuuluvat yksilöterapiassa 16-25-vuotiaat nuoret ja heidän vanhempiensa ohjaus sekä 26-67-vuotiaat aikuiset.

Tarjoan lisäksi työnohjauspalveluita yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. Olen koulutettu työnohjaaja (yhteisödynaaminen työnohjaajakoulutus, Sosped, Helsinki).
Toimin Helsingin kaupungin työnohjauspalveluiden tuottajana sosiaali- ja terveysvirastolle sekä varhaiskasvatusvirastolle.

Toimin myös HUS:n ostopalvelupsykoterapeuttina.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details