Home Page / Find Your Therapist / Raija Ojala

Raija Ojala

Psychotherapist, Psychologist, Solution-oriented
Joensuu, Ydinkeskusta
Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Weekend appointments Daytime appointments Evening appointments
Olen psykologi ja psykoterapeutti ja painotan terapiassa hyvää, luottamuksellista ja turvallista yhteistyösuhdetta. Arvostavassa ja myönteisessä vuorovaikutuksessa on turvallista tutkia elämäntilannettaan ja löytää niihin uusia näkökulmia ja toimintatapoja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (families)

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas Mindfulness Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen rauhallinen ja kuunteleva, mutta myös aktiivinen keskustelija. Pyrin lisäämään asiakkaan ymmärrystä itseensä tai omaan tilanteeseensa. Tarkastelen asiakkaan ajatusmaailmaa, tunteita ja toimintaa ja pyrin etsimään uusia näkökulmia ja ratkaisun avaimia myös konkreettisen toiminnan kautta. Asetamme asiakkaan kanssa yhdessä tavoitteita ja etsimme väyliä niiden toteuttamiseen. Toisinaan nämä väylät ovat konkreettisia toimintasuunnitelmia, toisinaan virheellisten ajattelu- tai vuorovaikutusmallien tunnistamista ja muuttamista. Pyrin aina sovittamaan orientaationi asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

About my therapy sessions

Istunnoillani pääasiassa keskustellaan. Mikäli asiakas toivoo, voimme tehdä myös erilaisia harjoituksia (mielikuvaharjoitukset, rentoutus- ja mindfulness, rooliharjoitukset jne). KÄytän monenlaisia keinoja, joilla asiakkaan tilannetta voi tehdä ymmärrettäväksi ja toisaalta myös kestää siihen mahdollisesti liittyviä voimakkaita tunteita. Asiakas itse vaikuttaa siihen, millaisia asioita hän haluaa nostaa tarkasteluun ja tehtäväni on kuljettaa prosessia eteenpäin niin, että asiakkaan näkökulma ja kokemus tilanteestaan voisi muuttua hänen hyvinvointiaan paremmin tukevaksi.

Issues often worked with
Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja minulla on koulutusta ratkaisu-/voimavarakeskeisestä terapiasta sekä traumojen tai hankalien kokemusten hoitoon liittyvästä nopeutetusta informaationkäsittelyn menetelmästä (EMDR) osana terapiaa. Lisäksi olen käynyt koulutuksia ja perehtynyt muutoin paljon varhaisten kiintymyssuhdevaurioiden hoitoon menetelmällä, jolla tuetaan kiintymyssuhteiden muodostumista ja autetaan lasta selviämään traumaattisista kokemuksistaan (vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia). Tämä näkökulma on on mielestäni rikastuttanut myös yksilöterapiatyöskentelyä, koska toisinaan on tärkeää myös tutkia sitä, kuinka menneisyys elää nykyisyydessä.

Client group

Asiakaskuntaani ovat niin lapset ja perheet (kiintymyssuhdenäkökulma) kuin nuoret ja aikuiset. Työskentelen mielelläni myös pariskuntien kanssa. Lisäksi olen tehnyt ulkomaisiin adoptioihin sekä lapsettomuushoitoihin vaadittavia psykologisia selvityksiä.

Additional information

HUOM! Uusia Kelan kustantamia, säännöllisiä terapioita ei ole mahdollista aloittaa vuonna 2021.

First session price

30.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Kelan kustantamaan terapiaan liittyvä tutustumiskäynti 30e.