Home Page / Find Your Therapist / Raija Hänninen

Raija Hänninen

Psychotherapist, Social worker, Recource-oriented family therapy
Hyvinkää, Ahdenkallio
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Psykoterapeuttina luotan vuorovaikutukseen. Psykoterapia on vuorovaikutuksen tutkimista. Psykoterapiassa tutkitaan suhdetta itseen ja suhteita toisiin. Psykoterapiassa ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin hän on, vailla hylkäämisen pelkoa. En tarjoa Kelan tukemaa yksilöpsykoterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Recource-oriented family therapy
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach Crisis and traumas

About me as a therapist

Psykoterapeuttina ja perheterapeuttina luon turvallisen tilan tutkia omaa elämää, tunteita ja tarpeita sekä suhteita toisiin ihmisiin. Tärkeintä on pysähtyminen ja yhdessä tutkiminen.
Sosiaalityöntekijänä hankittu pitkä kokemus lastensuojelussa, päihdehuollossa, vankeinhoidossa ja mielenterveystyössä on tuonut perspektiiviä ja näkökulmia ihmisen kohtaamiseen ja kuulluksitulemisen ja hyväksytyksitulemisen tarpeeseen.
työnohjaajana, kuntoutusryhmien ohjaajana ja psykodraamaterapiaryhmien ohjaajana olen saanut tutustua ryhmädynamiikan ilmiöihin ja ryhmän viisauten.
Käytössäni on viihtyisä terapiatila, kotoisa ja toimiva hevostalliympäristö ja maalaismaisemassa luonnon parantava voima.
Terapiatilassani on asiakkaiden käytössä Neurosonic-divaani, jonka matalataajuusvärähtelyn hyödyllisyydestä on viitettä unettomuuden hoidossa, stressin vähenemisessä ja kivun lievityksessä.

About my therapy sessions

Psykoterapia aloitetaan tutustumiskäynnillä.
Aluksi mietitään yhdessä tavoitteita terapialle, sovitaan käyntiajoista, peruutuksista ja käytännön asioista.
Käyttämäni menetelmät valitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Terapiassa voidaan tehdä sukupuuta, tutkia vuorovaikutussuhteita erilaisin toiminnallisin menetelmin symboleilla, piirtämällä, ohjatuilla roolinvaihdoilla tai tarinoilla.
Tunteita voidaan tutkia yhdessä hevosten kanssa tai kahden kesken keskustelemalla.
Joskus rentoutusharjoitukset tai aistien ja hengityksen harjoitukset voivat olla osana psykoterapiaa.
Asiakas voi valita myös pelkästään puheen avulla työskentelyn.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Anxiety towards social situations To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Self-destructive thoughts Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness Processing my past Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Panic attacks Anger management Sexual abuse Challenging life situation Bipolar disorder
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja minulla on täydennyskoulutuksia neuropsykiatriasta, uusperhedynamiikasta, vakauttavasta traumatyöskentelystä ja sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta.
Olen neuropsykiatrinen valmentaja ja uusperheneuvoja.
Olen suorittanut myös psykodraamaohjaajan ja työnohjaajan tutkinnot.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijänä ja johtavana sosiaalityöntekijänä olen toiminut Helsingin sosiaalivirastossa hieman elle 20 vuotta.
Perheneuvolassa toimin perheterapeuttina neljä vuotta.
Kelan kuntoutuskurssien ohjaajana psykodraaman menetelmin toimin neljä vuotta. Kurssit oli suunnattu työuupuneille ja masentuneille työikäisille henkilöille.
Mielenterveyden Keskusliiton kuntoutuskursseja ohjasin usean vuoden ajan. Kurssit olivat perhekursseja ja työelämässä olevien masennuspotilaiden kuntoutuskursseja.
Psykodraamaterapiaryhmiä ohjasin Ihmissuhdetyö Ry:n kautta viisi vuotta.

Client group

Työskentelen lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa. (Kelan kuntoutustuki on mahdollista hakea perheterapiaan).
Lasten ja nuorten kanssa olen erikoistunut hevosavusteiseen psykoterapiaan. Aikuisten itsemaksavien asiakkaiden kanssa hevoset voivat olla mukana työskentelyssä.
Perheterapiassa hevoset ja muut eläimet ja ympäröivä luonto ovat mukana terapiatyöskentelyssä, kun se on tarpeenmukaista. Perheterapiassa myös ylisukupolviset traumat ovat usein osa työskentelyä, kun tutkimme saatua ja annettua vanhemmuutta.

Additional information

Olen myös työnohjaaja, psykodraamaohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminnanohjaaja ja uusperheneuvoja.

First session price

80.00

Regular session price

90.00

Pricing details