Home Page / Find Your Therapist / Pirkko Ahonen

Pirkko Ahonen

Psychotherapist, Nurse, Family therapy
Helsinki, Helsinki
Finnish
Customer Groups
Groups Families Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments
Olen pitkän kokemuksen omaava lämminhenkinen terapeutti. Vahvuuteni on luoda hyvä ja turvallinen asiakassuhde. Olen kiinnostunut työstäni ja haluan antaa kaiken osaamiseni asiakkaideni käyttöön. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutukseen otan asiakkaiksi vain perheitä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela intensive medical rehabilitation (families)

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen sitoutuva, asiakasta kunnioittava ja arvostava terapeutti. olen tarvittaessa aktiivinen ja kiinnitän huomiota auttamisen kannalta tärkeisiin seikkoihin. Työskentelyni perustuu myötätuntoiseen kuunteluun ja pyrkimykseen ymmärtää asiakasta, hänen elämäntilannettaan ja avuntarvettaan. Vahvuuteni on saavuttaa hoitosuhteessa luottamuksellinen ja turvallinen asiakassuhde, välitön ja myönteinen ilmapiiri sekä huomioida myönteinen edistyminen.

Pitkäaikaista kokemusta lasten, muorten ja aikuisten psykiatrian saralta.

About my therapy sessions

Työhuoneessa voidaan työskennellä toiminnallisestä sekä ajatusten ja tunteiden tasolla. Olen terapeuttina aktiivinen ja käynnillä voidaan esimerkiksi liikkua, tehdä harjoitteita, puhua, olla hiljaa, kirjoittaa, täyttää lomakkeita, kuunnella musiikkia ym. Tehdään käynneistä yhdessä parhaiten tarpeitasi vastaava. Annan tehtäviä sekä istunnolla ja kotiin.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Multiculturalism / immigrants Child welfare
My professional background and knowledge

Vaativan eritystason perheterapeutti, erityistason pariterapeutti

lyhytkestoinen kriisiterapia

Olen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, Valviran hyväksymä perheterapeutti VE, pariterapeutti ja ryhmäanalyytikko ET sekä työnohjaaja.
Lisäksi minulla on täydentävää terapiakoulutusta traumahoitoihin. Näkökulmani on integratiivisuus ja voimavarakeskeisyys.

First session price

65.00

Regular session price

130.00

Pricing details